Ankara Barosu, 2024 yılında kuruluşunun 100. yılını büyük bir coşkuyla kutluyor. Türkiye’nin köklü ve saygın barolarından biri olan Ankara Barosu, 1924 yılında kurularak adaletin teminatı olmuş ve hukuk sisteminin güçlenmesine önemli katkılar sağlamıştır. 100 yıllık geçmişi boyunca adaletin, hukukun üstünlüğünün ve insan haklarının savunucusu olarak görev yapmış olan Ankara Barosu, bu özel yıldönümünü özel bir programla kutluyor.

Yüzyıllık geçmişiyle Ankara Barosu, Türkiye'deki hukuk camiasının öncülerinden biri olarak kabul edilmektedir. Hukukun üstünlüğü ilkesini benimseyen, bağımsız yargının savunucusu olan ve meslektaşlarına her daim destek veren baro, bu prensipler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Ankara Barosu, geçmişte olduğu gibi günümüzde de hukukun üstünlüğü ve adaletin tesisi için çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Ankara Barosu'nun Tarihçesi

İlk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu, 62 avukatın bir araya gelmesiyle 05.04.1878 tarihinde kurulmuştur. Bu tarihten sonra ülkemizin değişik yerlerinde dernek statüsü ile barolar oluşmuştur. Ankara'da bu anlamda bir baro kurulmuştur. Dernek statüsündeki bu oluşumun kuruluş tarihini, kurucularını, süreç içinde görev alanlarını saptama çalışmalarımız sürmektedir. Bu bağlamda Ankara Barosunca yayımlanan albümlerde, "Önceki Başkanlarımız" bölümlerinde 1924'den önceki mesleki teşekkülden söz edilmekte ve başkanın "Salih SIRRI" olduğu belirtilmektedir. Burada başkanlık döneminin başlangıcı, 1920 olarak belirtildiğine göre, önceki mesleki teşekkülün de 1920 yılında var olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. Ayrıca Baromuz arşivindeki eski kayıtlarımızda Baro mührünün üzerinde "1923" tarihi okunmaktadır. Buradan da baronun 1924'ten önce faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır.

Eskişehir'de Doğal Gaz Boru Hattı Delindi, Yangın Çıktı Eskişehir'de Doğal Gaz Boru Hattı Delindi, Yangın Çıktı

1924 yılında yürürlüğe konulan 460 Sayılı Muhamat Yasasının 3. maddesi bir yerde avukatlık yapanların sayısının 10'a ulaşması halinde aralarında bir topluluk oluşturmalarını zorunlu tutmakta ve bu oluşuma da "Baro" denileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca madde, baro oluşan yerlerde baroya kayıt olmadan avukatlık yapılamayacağını da belirtmektedir. Muhamat Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Ankara Barosu'nun 14 Temmuz 1924 tarihinde yasaya göre oluşumu tamamlayarak kurulduğunu saptamış bulunuyoruz.

Kaynak: Haber Merkezi