Başkent Ankara’nın ilçe ve semt isimlerinde gizli bir tarih yattığını biliyor muydunuz? Gelin bu içerikte Etimesgut ilçesinin ismini nereden aldığına hep birlikte bakalım.

Nallıhan Belediyesi'nden 15 Temmuz'a Özel Anma Programı Nallıhan Belediyesi'nden 15 Temmuz'a Özel Anma Programı

Ankara'nın hızla gelişen ilçelerinden biri olan Etimesgut, tarih boyunca çeşitli isimler almış ve her bir isim, bölgenin zengin geçmişine birer ayna tutmuştur. Tarihi kaynaklarda Amaksyz, Amaksis, Amaksuz, Akmasuz gibi isimlerle anılan bu bölge, zamanla Ahi Mesud, Etimesud ve nihayetinde Etimesgut adını alarak günümüze ulaşmıştır. Peki, Etimesgut isminin kökeni nedir ve bu isim nasıl evrilmiştir?

Etimesgut'un tarihine ışık tutan en önemli bilgilerden biri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün örnek nahiye olarak 1929 yılında kurduğu bu bölgenin eski adının Ahimesud olduğudur. Bu bilgi, Etimesgut Belediyesi tarafından da doğrulanmaktadır. Ahimesud ismi, bölgede yaşamış olan Ahi Mesud adlı önemli bir şahsiyete atıfta bulunmaktadır. Ahi Mesud, döneminin saygın bir ahi lideri olarak tanınır ve bölgeye de adını vermiştir. Ahilik teşkilatının bir üyesi olan Ahi Mesud'un, bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına büyük katkıları olmuştur.

Zaman içinde, Ahimesud adı halk arasında Etimesud ve ardından Etimesgut olarak telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bu değişim, Türk dilindeki ses değişimlerinin ve halk arasında yaygın kullanılan telaffuz biçimlerinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Ayrıca, ‘gut’ kelimesi, eski Türkçede ‘güzel’ veya ‘iyilik’ anlamına gelen bir ifadedir ve bu da bölgenin adının son halinin olumlu bir anlam taşıdığını göstermektedir.

Bugün Etimesgut, modern bir yerleşim yeri olarak hızla büyümekte ve gelişmektedir. Ancak, isminin kökeninde yatan bu tarihi ve kültürel miras, bölgenin geçmişine duyulan saygıyı ve aidiyet duygusunu yaşatmaya devam etmektedir. Etimesgut'un adı, sadece bir yerleşim yerini değil, aynı zamanda tarih boyunca süregelen bir geleneği ve kültürü de simgeler. Ahilik kültürü ile özdeşleşen kentlerimizden olan Ankara’nın Etimesgut ilçesinin adının Ahi Teşkilatı’ndan birinden geliyor olması bunun en güzel örneklerindendir.

Ankara’dan son dakika haberleri için bizi takip edin!

Muhabir: Utku Kabakcı