BİK Yönetim Kurulu, mevzuat gereği asgari trafik şartının arandığı ilk üç ayda bu şartı sağlayamayan 174 internet haber sitesine Genel Müdürlük kararının dışında ayrıca müeyyide uygulamadı.

BİK Yönetim Kurulu’nun 2024 Yılı 8. Toplantısı 26 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirildi.

Toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, deprem bölgesindeki süreli yayınlara ilişkin muafiyetlerin uzatılması, basın çalışanlarının borç para yardımı talepleri, bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği başvurusu görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda, 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla resmi ilan yayımlama hakkı kazanan internet haber sitelerinden 1 Ekim - 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği’nin ‘Asgari Ziyaretçi Trafik Bilgileri’ başlıklı 61. maddesinin birinci fıkrasındaki şartları belirli süre ihlal eden ve aynı dönemde anılan şartlara ilişkin ihlallerini gideren internet haber sitelerinin durumları görüşüldü.

Çankırı Merkezli “Mahzen-49” Operasyonları: 30 Gözaltı Çankırı Merkezli “Mahzen-49” Operasyonları: 30 Gözaltı

Söz konusu dönemin asgari ziyaretçi trafik şartının arandığı sürecin başlangıcı olduğunu göz önünde bulunduran Yönetim Kurulu, 174 internet haber sitesine ilişkin alınan 254 Genel Müdürlük Kararı haricinde 195 sayılı Kanunun 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca ayrıca müeyyide uygulamadı.

Resmi İlan Yönetmeliğine Dair Kararlar

Toplantıda, resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler de görüşüldü.

Bu kapsamda Çanakkale’de yayımlanan bir gazeteye Baskı Esasları Şartını ihlal etmesi nedeniyle 3 gün ve

Erzincan’da yayımlanan bir gazeteye de İçerik ve Mahreç Kullanımı Şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 4 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Balıkesir’deki bir internet haber sitesinin alan adı değişikliği talebi ise uygun bulundu.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda;

Ankara, Eskişehir ve Samsun’daki birer internet haber sitesinin Asgari Ziyaretçi Trafik Şartını ihlal etmeleri sebebiyle haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedildi.

Deprem Bölgesindeki Muafiyet Süresi

Ayrıca Yönetim Kurulu, deprem bölgesindeki gazete ve internet haber sitelerine ilişkin 1 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek olan muafiyetlerin uzatılmasını kararlaştırdı.

Buna göre, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerin olumsuz etkilerinin sürdüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunan veya bekleme süresi içerisindeki gazeteler için asgari fiili satış şartları 1 Ağustos 2024 tarihine kadar aranmayacak.

Aynı tarihe kadar internet haber siteleri hakkında da asgari ziyaretçi trafik şartı gözetilmeyecek.

25 Basın Mensubuna Yardım

BİK Yönetim Kurulu, resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç taleplerini de kabul ederek; 23 basın mensubunun her birine 12 bin Türk Lirası, 2 basın mensubuna da 15 bin Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 306 bin Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verdi.

Kaynak: bik.gov.tr