BİK Yönetim Kurulu, 2024 Yılı 11. Toplantısı 10 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, basın çalışanlarının borç para talepleri görüşülerek karara bağlandı.

Bu kapsamda resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;

Ağrı’da yayımlanan bir gazetenin İçerik şartını ihlal etmesi sebebiyle 1 gün,

Ağrı’da yayımlanan bir gazetenin İçerik ve Mahreç Kullanım şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 4 gün,

İstanbul’da yayımlanan 2 gazete ile Artvin, Bitlis, Edirne, Tekirdağ, Van ve Yalova’da yayımlanan birer gazetenin Defter Tutma şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

Burdur, Iğdır ve İstanbul’da yayımlanan birer gazetenin sevk edilen ilanları mevzuata uygun olarak yayımlamamaları sebebiyle İstanbul’da yayımlanan gazeteye 10 gün, Burdur ve Iğdır’daki gazetelere ise 7’şer gün,

Edirne’de yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmesi sebebiyle 6 gün,

İstanbul ve Osmaniye’de yayımlanan birer gazetenin Sayfa Düzeni şartını ihlal etmeleri sebebiyle 1’er gün,

Karabük’te yayımlanan iki gazete ile Manisa, Ordu, Tekirdağ ve Tokat’ta yayımlanan birer gazetenin Defter Tutma ve Asgari Fiili Satış şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 6’şar gün,

Trabzon’da yayımlanan bir gazetenin Asgari Fiili Satış şartını ihlal etmesi sebebiyle 3 gün,

Balıkesir’deki üç internet haber sitesi ile Bursa, Diyarbakır, Isparta, Kırıkkale, Manisa ve Van’daki birer internet haber sitesinin Mahreç Kullanımı şartını ihlal etmeleri sebebiyle 3’er gün,

Tuzla'da Fabrikada Yangın! Tuzla'da Fabrikada Yangın!

Balıkesir’deki üç, Sakarya’daki iki ve Batman, Çanakkale, Kırklareli’deki birer internet haber sitesinin İçerik ve Mahreç Kullanım şartlarını ihlal etmeleri sebebiyle 4’er gün,

Erzurum’daki bir internet haber sitesinin İçerik ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesi sebebiyle Kurum Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2024 tarihli kararı da göz önünde bulundurulmak suretiyle Ziyaretçi Trafik şartı ihlali müeyyide kapsamı dışında bırakılarak 1 gün ve

Trabzon’daki bir internet haber sitesinin İçerik, Mahreç Kullanımı ve Ziyaretçi Trafik şartlarını ihlal etmesi sebebiyle Kurum Yönetim Kurulunun 26 Nisan 2024 tarihli kararı da göz önünde bulundurulmak suretiyle Ziyaretçi Trafik şartı ihlali müeyyide kapsamı dışında bırakılarak 4 gün süreyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.

Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda da

Bitlis’te yayımlanan bir gazetenin Asgari Kadro ve Kadro şartlarını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,

Gaziantep’te yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 1 gün,

İzmir’de yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,

Rize’de yayımlanan bir gazetenin Kadro Bildirim Zorunluluğu, Bayi ve Abone Satışı şartlarını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 6 gün,

Şanlıurfa’da yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 1 gün,

Kütahya’daki bir internet haber sitesinin Asgari Kadro ve Kadro şartlarını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 3 gün,

İstanbul’daki bir internet haber sitesinin Sevk Edilen İlanı Yayımlama şartını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 10 gün ve

Van’daki bir internet haber sitesinin Asgari Haber Sayısı, Asgari Kadro, Kadro Bildirim Zorunluğu, Kadroda Yer Alamayacaklar ve Kadro şartlarını ihlal etmesi sebebiyle hakkında alınan Genel Müdürlük Kararına yaptığı itiraz reddedilerek 9 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanması kararlaştırıldı.

Ayrıca; Hatay’da yayımlanan bir gazetenin bekleme süresinin yeniden belirlenmesine, Trabzon’da yayımlanan bir gazetenin Kadro Ek Gösterge şartını yerine getirememesine ve İstanbul’daki iki internet haber sitesinin de resmi ilan yayımlama haklarının sona erdirilmesine dair haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedildi.

BİK Yönetim Kurulu son olarak resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç taleplerini de kabul etti.

Bu kapsamda 25 basın mensubunun her birine 12 bin Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 300 bin Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verildi.

Kaynak: bik.gov.tr