Rusya'nın Ural Dağları'nın derinliklerinde bulunan Karaçay Gölü, Sovyetler Birliği'nin nükleer silah üretimi için kurulan Çelyabinsk-40 tesisinden kaynaklanan radyoaktif atıklarla ciddi bir şekilde kirlenmiştir. Bu göl, 1950'lerde atık depolama alanı olarak kullanılmaya başlanmış ve zamanla gezegenin en kirli yerlerinden biri haline gelmiştir. Göl, günümüzde bir insanı bir saatten kısa sürede öldürebilecek kadar yüksek düzeyde radyoaktiviteye sahiptir.

Dünyanın En Radyoaktif Yeri Neresidir Görsel 2

Nepal'de Toprak Kayması Faciası Nepal'de Toprak Kayması Faciası

Gizli Şehir Çelyabinsk-40 ve Nükleer Atık Sorunu

1940'ların ortalarında inşa edilen Çelyabinsk-40 tesisi, uranyum-238'in plütonyum'a dönüştürülmesi amacıyla kurulmuştur. Ancak tesisin yapımında atık yönetimi yeterince düşünülmemiş ve atıklar genellikle çevreye zarar verecek şekilde yönetilmiştir.

Techa Nehri Zehirlenmesi

Çelyabinsk-40 tesisinden çıkan nükleer atıklar, Techa Nehri üzerine boşaltılmış ve bu nehir bölgedeki su kaynaklarını önemli ölçüde kirletmiştir. Yapılan araştırmalar, Techa Nehri'nden yayılan radyasyon seviyelerinin saatte 5 Röntgen'e ulaştığını göstermektedir. Bu durum, bölge halkı üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açmıştır.

Karaçay Gölü'nün Radyoaktif Mirası

Karaçay Gölü, Çelyabinsk santralinin uzun yıllar boyunca ana atık depolama alanı olarak kullanılmıştır. Göl, yüzey çıkışları olmaması nedeniyle radyoaktif atıkların kaçmasını önlemiş ancak zamanla çevredeki Asanov bataklığına sızarak daha geniş bir alana yayılmıştır. 1967'deki kuraklık döneminde gölün bir kısmı kurumuş ve rüzgârlar tarafından taşınan radyoaktif tozlar bölge halkı üzerinde ciddi sağlık etkileri yaratmıştır.

Bugün Karaçay Gölü kıyıları saatte 600 Röntgen'e kadar radyasyon yaymaktadır. Bu düzey, insan sağlığı için ciddi tehlike oluşturan ölümcül radyasyon seviyelerine yakındır. Bölge, tek bir barajın yıkılması durumunda büyük bir çevresel felakete yol açabilecek potansiyele sahiptir.

Muhabir: Sibel Bay