Ekosistem, belirli bir alanda bulunan canlılar ile çevrelerinin karşılıklı etkileşimleri neticesinde meydana gelen ve sürekli bir denge içinde varlığını sürdüren sistemi ifade etmek için kullanılır.

Bir ekosistem, biyotik (canlı) ve abiyotik (cansız) bileşenlerden oluşur ve besin ağı ile biçimlenir. Ekosistemler, küresel ölçekte geniş alanları kapsayabileceği gibi, yerel ve korunaklı alanlarda da var olabilir.

Ekosistemler, birbirlerinden ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, içlerindeki canlılar arasındaki etkileşimler dengeli olduğu müddetçe kendi kendilerine yeterli birimlerdir. Mesela, bir orman ekosistemi ağaçlar, bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar ve çeşitli abiyotik faktörlerden meydana gelir. Bu ekosistemde, bitkiler güneş enerjisini alır, fotosentez yapar ve bu enerjiyi diğer organizmalara aktarır. Aynı zamanda, bitki ve hayvan atıkları ayrıştırıcılar tarafından parçalanarak besin maddeleri tekrar döngüye dahil edilir. Bu büyük bütünün parçası olan her unsur birbiri ile temas halindedir.  

Ekosistemler, açık bir sistem olarak enerji ve besin giriş - çıkışıyla sürekli bir şekilde işlerler. Bu nedenle, ekosistemlerdeki dengenin bozulması, çevresel değişiklikler ve insan etkisi gibi faktörler, ekosistemlerin sağlığı ve istikrarı üzerinde olumsuz etkiler ortaya çıkarabilir. Bu yüzden de ekosistemlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hayati bir önem taşır.

Şıra Nedir? Faydaları Nelerdir? Şıra Nedir? Faydaları Nelerdir?

Muhabir: Necmettin Kurucu