Emir Çaka Bey'in adı ''Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesi''nde yaşayacak. Bunun üzerine Vakfın Başkanı Emir Çaka Bey, İzmir valisine anlamlı bir ziyarette bulundu. 

Süleyman Elban Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesini Kalkındırma Vakfının İlahiyatçı Başkanı Ahmet Gündüz'e, proje sunum ziyaretleri esnasında mutluluk ve takdir duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Sayın valim bizler yüreği kale surları gibi sağlam olan, yüreği masumiyetin sığınağı olmuş, ruhu Sarıkamış gibi doksan bin şehidin yattığı karlar kadar pak ve temiz olan, süsü abdest olan, hayatı da hayası da güzel olan, alnından önce ruhunu secde ettirmiş, Efe kültürünü haksızlığa karşı koymak olarak bilen, efe kültürünü zalime karşı mazlumun yanında olmak olarak gören Kafkas duruşunu da delikanlılık bilmiş, Müslüman olmayı aynı zamanda ezilenlerin, yoksulların ve haklıların yanında ahlaki bir saf tutuş olarak gören, dünya malına mülküne tapmayan, sözlerinin içerisine yüreğini koyarak seslenen bir misyon ve vizyon ahlakının vakfı olarak  nezaket ziyareti gerçekleştirmiş oluyoruz.''

Açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer veren Gündüz şu şekilde devam etti:

'' 'Dünya 5’ten büyüktür' çağrısıyla küresel düzeyde 90 milyonun tüm fertlerinden,Asya’dan Afrika’ya kadar 100 milyonlarca insanın yaşadığı mazlum coğrafyaların mazlum insanların duasını almış Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Bir asır önce vatanımızı parçalamayı hedefleyen Sevr’i nasıl yırtıp atmışsak,bugün de Mavi Vatan’ı aynı kararlılıkla koruyacağız.' sözlerini ilke ve emir telakki ederek, gerek sahada gerek masada gücünü küresel bir güç olarak ortaya koymuş ülkemizin denizcilik alanında da bir marka vakfına ihtiyaç olduğu düşüncesiyle “Mavi Vatan” ana fikirli Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesini Kalkındırma Vakfımız peygamberler şehri olup Siyonizmin işgalinde olan Kudüs olmak üzere,dünyanın en ücra köşesine varıncaya kadar her yerde akan mazlum Müslüman kanlarının akmaması için Bedr’in arslanları gibi Resulullah’a takdim edilen Çanakkale de akan Müslüman kanı gibi ruhu Selahaddin-i Eyyübü olan Anadolu coğrafyasına Emir Çaka Bey fütüvvet ruhlu kültürel ve tarihsel hizmetler yapılabilmesi için 27 Mayıs 2021 tarihinde Türk Dünyasının Başbuğu Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın yüksek tensip ve yüksek onayları ile 7 bin yıllık Türk tarihinin ilk amirali Emir Çaka Bey’in muazzam misyon ve vizyonunu denizcilik eğitimini  muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacak,bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını,kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini,kültürel iletişim ve etkileşim ortamının etkinleştirilmesini,
ülkemizin kültür varlıklarının yaşatılması ve ülke ekonomisine katkı yaratan bir unsur olarak değerlendirilmesini ve ARGE  Yatırımları ile hakiki bir denizcilik ihtisas Üniversitesi eğitimi verilebilmesi için  Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesini kurup inşa etmek için ve yine Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensip ve yüksek iradelerinin tecellisi kıymetli olurlarına uygun olarak bir misyon ve vizyon medeniyeti oluşturmak için gecemizi gündüzümüze katarak mücadele etmekteyiz.''

Emir Çaka Bey Hem Şehidimiz Hem Şahidimiz

Vakfın başkanı Ahmet Gündüz, Emir Çaka Bey üzerine oynanan oyunlara dikkat çekerek şu açıklamaları yaptı:

Taahhüt mü, Tahüt mü? Nasıl Yazılır? Taahhüt mü, Tahüt mü? Nasıl Yazılır?

''Emir Çaka Bey, sadece bir hikaye anlatılır gibi anlatılacak insan değil. Bu muhteşem insanı unutturmak için birçok plan ve tuzak ortaya konmuştur. 

Beraber yürüdüğü yol arkadaşlarının, Türkmen akıncılarının kaderini, avucunun içindeki çizgileri gibi kaderi bilmiş, Türk milletini birleştirmek için Turan’a giden yolda Kızıl Elma ruhuyla,sadakat ve vefa yağmurlarıyla beslenmiş ve bedelini de katledilerek ödemiş hem şehidimiz hem de şahidimiz olan Emir Çaka Bey’i, yeni yetişecek nesillere onun ülkü ve ideallerini tanıtmak ve o Türk’ün ilk amirali Emir Çaka Bey’i zamanın ruhuna uygun bir beyin ile yeniden tefekkür ufku ile anlamlandırmak gerekiyor.

Bu konuştuklarım büyük bir mücadele adamını anlatmak için bir giriş seslenmesidir. Türk’ün ilk amirali Emir Çaka Bey’i o büyük kutlunun aziz hatırasını yaşatmak için adını aldığımız Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesini Kalkındırma Vakfı ile o muhteşem Türk büyüğünü Anadolu'da, ülkü ve idealleriyle tüm Türk dünyasında tekrar yaşatacağız. Herkes görecektir ki kısa bir süre sonra bu ulu Türk'ün heykelleri Türkiye'nin kadim şehirlerinde boy gösterecek, onu anlatan şiirler dilden dile terennüm edilecek ve onun ruhu Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesini Kalkındırma Vakfının kurup inşa edeceği Emir Çaka Bey Denizcilik İhtisas Üniversitesinde Türk çocuklarına kutlu bir vasiyet emaneti olarak sonsuza taşısınlar diye aktarılacak. 

Emir Çaka Bey’i ruhu ayağa kalktığı gün biliyoruz ki, Tüm Türk milleti Turan'a giden yolda Kızıl Elma idealiyle de ayağa kalkacaktır.İşte bu büyük tarihsel buluşma hakikatini size sunmaya geldik."

HABER MERKEZİ