Gökberk, 1908 yılında Selanik'te doğdu. İlköğrenimini İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 1932 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından aynı bölümde asistan olarak çalışmaya başladı.

Sevda Ferdağ Kimdir? Sevda Ferdağ Kimdir?

1933 yılında, Hans Reichenbach'ın asistanı olarak Berlin Üniversitesi'ne gitti ve burada bir yıl kadar çalıştı. 1934 yılında Türkiye'ye dönerek doktorasını tamamlamak için çalışmalarına başladı. 1940 yılında, "Hegel ve Auguste Comte'da Toplum Kavramı" adlı teziyle doktorasını verdi.

Doktora sonrasında, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 1949 yılında doçent, 1954 yılında profesör oldu. 1954-1976 yılları arasında Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevini yürüttü.

Gökberk, felsefe alanındaki çalışmalarının yanı sıra, dilbilim alanında da önemli çalışmalar yapmıştır. Türkçeye felsefi terimlerin kazandırılmasında ve Türkçenin felsefi bir dil olarak gelişmesinde önemli katkıları olmuştur.

Macit Gökberk, Cumhuriyet döneminde felsefenin Türkiye'de bir akademik disiplin olarak yerleşmesinde ve gelişmesinde önemli rol oynamış bir felsefeci ve dilbilimcidir. Eserleri, Türk felsefesi ve dilbilimi alanındaki çalışmaların temelini oluşturmaktadır.

Gökberk'in felsefi görüşleri, genel olarak, pozitivizm ve neo-pozitivizm akımlarından etkilenmiştir. Bu akımların etkisiyle, felsefenin, nesnel bir gerçekliği keşfetmeye çalışan, bilimsel bir disiplin olması gerektiğini savunmuştur.

Gökberk'in felsefi görüşleri, Türk felsefesi alanındaki tartışmalara önemli katkılar sağlamıştır. Özellikle, felsefenin tanımı ve felsefenin amacı gibi temel sorunlara ilişkin görüşleri, Türk felsefesinin gelişiminde önemli bir yere sahiptir.

Kaynak: Hasan Erdoğan