Fizyokrasi, 18. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkmış bir iktisat yaklaşımdır. Fizyokrasi, toplumların doğal yasalarla idare edilmesi gerektiğini savunur.

Bu modeli sahiplenenlere Fizyokratlar denir. Fizyokratlara göre, iktisadın temelini tarıma ilişkin faaliyetler oluşturur. Çünkü Fizyokratlara göre üretimde verimli olan tek alan tarımdır.

Gamze Makinesi Nedir? Gamze Makinesi Nedir?

Fizyokratların Savları

Ekonominin merkezinde toprak ve tarım vardır.

Piyasa ekonomisi ve özel mülk ekonominin yararınadır.

Merkezi otoriteler ekonomiye müdahale etmemelidir.

Tek bir vergi sistemi uygulanmalıdır ve tarım üreticileri vergilendirilmelidir.

Fizyokrasi yaklaşımı her ne kadar 18. yüzyıl Fransa'sında ortaya çıkmış olsa da bugün için de kimi devletler, ekonomi politikalarını belirlerken bu modelin ileri sürdüğü bazı görüşleri uygulamaktadır.

Kaynak: Necmettin Kurucu