Friedrich August von Hayek (8 Mayıs 1899, Viyana - 23 Mart 1992, Freiburg), ekonomist ve siyaset bilimcidir. Hayek, sosyalist yaklaşıma karşı çıkarak serbest piyasa ekonomisini savunmuştur.

Friedrich August von Hayek, 1974'te Nobel Ekonomi Ödülü'nü Gunnar Myrdal ile paylaşmıştır.

Hayek’in iktisat sahasındaki en çok dikkat çeken ve tartışılan düşünceleri serbest piyasaya ile ilgili olanlardır. Hayek’in serbest piyasa üzerine ileri sürdüğü fikirleri sadece ekonomi alanını değil hukuk alanını da etkilemiştir.

Hayek, iktisattaki temel problemin bilginin tekelleşmesi olduğunu savunmuştur. Hayek’e göre bilginin tek merkezi bir noktada toplanması ekonominin aleyhine olan bir durumdur.  Bu yüzden ekonomi alanına ilişkin olan bilginin serbest bir şekilde dolaşıma sokulması gerektiği görüşünü ileri sürmüştür.

Hayek’e göre, iktisadi kararlar alma yetkisi bilgiyi paylaşmadan, yaymadan elinde tutan tek bir merkezde değil,  bireylerde olmalıdır.

Ekonomi ve Hukuk Alanlarında Önemli Bir Yer Tutan Çalışmaları

The Use of Knowledge in Society (1945) (Bilginin Toplumda Kullanımı),

Arthur Schawlow Kimdir, Bilime Katkısı Nedir? Arthur Schawlow Kimdir, Bilime Katkısı Nedir?

The Sensory Order (1952) (Duyumsal Düzen),

The Constitution of Liberty (1960) - Özgürlüğün Anayasası (2013),

Law, Legislation and Liberty (1979) - Hukuk, Yasama ve Özgürlük.

Kaynak: Necmettin Kurucu