UNICEF tarafından açıklanan bir rapora göre tüm dünyada 13-15 yaşlarındaki öğrencilerin yarısı okulda ve okul çevresinde akran şiddetine maruz kalıyor. Akran zorbalığı, günümüz gençlerinin kültürü haline gelmiş ve ciddi bir boyuta ulaşmış durumda. 
Akran zorbalığı, bir kişinin ya da bir arkadaş grubunun, güç kullanarak, tehdit ederek veya manipülasyon yoluyla başka bir kişiye zarar vermesi olarak tanımlanıyor. Bu durum, yalnızca fiziksel şiddetle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda duygusal, psikolojik ve dijital tacizle de uygulanabiliyor. 

Zorbalığa uğrayan kişiler, uyum konusunda çeşitli problemler ile karşılaşabilir. Günlük hayat katılmak onlar için oldukça zorken travma ve özgüven problemleri ile karşılaşabilirler. Bu sebeplerden ötürü akran zorbalığı gören kişilerde duruma engel olunması, kişinin psikolojik sağlığı ve sosyal statüsünü sağlaması açısından son derece önemlidir. 
Çocuk ve aile bireyleri arasındaki sağlıklı iletişim, çocuğun ailesi ile durumu paylaşması ve olayların travmatik sonuçlara ulaşmadan çözümlenmesine yardımcı olabilmektedir.

Datça Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem Datça Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem


Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda, akran zorbalığı konusunda broşürler, sunular ve okuldaki tüm öğrencilere yönelik farkındalık programları; akran zorbalığı yapan ve akran zorbalığına maruz kalan öğrencilere yönelik psikoeğitim programları ile okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik hikaye kitaplarıyla destek sağlıyor. 

 Akran zorbalığı, gençler arasında yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. Toplumarda bu konuda farkındalığını artırmak, ebeveynlerin ve eğitimcilerin bu konuda çaba göstermesi, bu sorunu azaltmak ve gençlerin sağlıklı bir ortamda büyümelerine katkıda bulunmak adına önemi olduğu vurgulanıyor.


 

Muhabir: Ebrar Çelik