Ozanlık Geleneği Nedir? Günümüzde Yaşayan Ozan Var mı? Ozanlık Geleneği Nedir? Günümüzde Yaşayan Ozan Var mı?

Bu teori, kütleçekimsel etkileşimleri ve uzay-zamanın yapısını tanımlar. Genel Görelilik, klasik Newton mekaniğinin yerine geçen bir teoridir ve özellikle büyük kütleçekimsel alanlarda, örneğin bir yıldızın etrafında veya kara deliklerde geçerlidir.

Genel Görelilik, temel olarak şu ana prensiplere dayanır:

Eşdeğerlik İlkesi: Yerçekimi, bir nesnenin kütleçekimine uğraması ile ivmenin etkileşimi arasında bir fark olmamalıdır. Yani, serbest düşen bir cisim ile yerçekimi altındaki bir cisim aynı fiziksel olayı deneyimlemelidir.

Gözlemlenen Uzay-Zamanın Eğriliği: Kütle ve enerji, uzay-zamanın eğriliğine neden olur. Bu, kütleçekimsel alanların varlığını ve bir cismin serbest düşüşündeki yolu belirler.

Enerji-Momentum Tensoru: Kütle ve enerji, uzay-zamanın eğriliğini belirleyen bir enerji-momentum tensörü tarafından ifade edilir.

Genel Görelilik, bir cismin kütleçekimsel çekimi altındaki yörüngesini ve ışığın kütleçekimsel alanlarda nasıl eğrildiğini doğru bir şekilde açıklar. Bu teori, zamanın genişletilmesi ve büzülmesi, kütleçekimi dalgaları ve zamanın kıvrılması gibi çeşitli fenomenleri de içerir. Genel Görelilik, evrenin büyük ölçekteki yapılarını, zamanın akışını ve kara delikleri anlamak için önemli bir araçtır.

Kaynak: Hasan Erdoğan