"Astoria Grande" Kruvaziyeri Amasra’ya Demir Attı "Astoria Grande" Kruvaziyeri Amasra’ya Demir Attı

Memur-Sen Kadınlar Komisyonu'nun Hak-İş Kadın Komitesi iş birliğiyle düzenlenen "Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği Paneli ve Çalıştayı"na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı Büyükelçi Yavuz Selim Kıran da katıldı. Programa, Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonlarının genel başkanları, kadın komisyonu başkanları ve sendika genel başkanları da katılım sağladı.

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Türkiye'nin kadın emeğine verdiği önemin altını çizerek, "Kadınların iş hayatındaki hakları ve güvenceleri artırılmalı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için daha etkili politikalar uygulanmalıdır" dedi.

"Kadınların Gücü: Türkiye'nin Geleceğindeki Rolü"

Memur-Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, düzenlenen programda, Türkiye'nin kadın emeğine verdiği önemi vurguladı. Aydın, yaptığı konuşmada, kadınların iş hayatında hak ettikleri değeri görmesi ve güvence altına alınması gerektiğini ifade ederek, şu şekilde konuştu:

"Kadınların çalışma hayatındaki varlığı, toplumsal kalkınma ve refahın artmasına önemli katkılar sağlamaktadır. Yapılan araştırmalar, kadınların iş gücüne katılımının yoksulluğun azalması, ekonomik büyüme ve toplumsal ilişkilerdeki sağlamlığın artmasıyla doğrudan ilişkili olduğunu göstermektedir. Kadın emeğinin korunması, ailenin güçlenmesi ve toplumun sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için kritik bir öneme sahiptir. Aile, toplumu yozlaşmaya karşı koruyan en temel yapıdır ve bu yapıyı ayakta tutan da kadındır."

"Toplumsal Dönüşüm İçin Kadın Gücü: Panelde Neler Konuşuldu?"

Aydın, konuşmasında kadın istihdamı konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek adımların tartışılmasını da ele aldı. Kadınların iş hayatındaki temsilinin artırılması, analık haklarının korunması ve tam istihdam güvencesiyle esnek çalışma modellerinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde duran Aydın, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Son yıllarda, devletimizin güçlü aile ve toplum vizyonuyla yaptığı çalışmalar önemlidir ancak henüz yeterli değildir. Kadına ve emeğe verilen değeri daha da artırmak için daha fazla çaba sarf etmeliyiz. Avrupa'da uygulanan 4 günlük çalışma sistemine geçilmesi gibi yeni çalışma modellerini incelemeli ve Türkiye'ye uyarlamalıyız. Kadın istihdamının artırılması ve kadın emeğinin değerinin yükseltilmesi, sadece bir ayrıcalık değil, toplumsal bir ihtiyaçtır."

"Kadınların Sesini Yükseltmek: Türkiye Yüzyılında Kadın Emeği Çalıştayı"

Panel, Türkiye'nin kadın emeği konusundaki ilerlemesini değerlendirmenin yanı sıra, gelecek için daha etkili politikaların geliştirilmesini de ele aldı.

Muhabir: Sibel Bay