Kendi Söylüyor, Kendi Dinliyor: Ateşkes… Kendi Söylüyor, Kendi Dinliyor: Ateşkes…

İşinde başarılı olan ve rütbeler arasında yükselen von Steuben, Avrupa "Yedi Yıl Savaşları"nda kapsamlı eylemlere tanık oldu ve hatta kendini Frederick'in kişisel kadrosunda buldu. Savaş sona erdiğinde Von Steuben Prusya Ordusu'ndan ihraç edildi. 

Benjamin Franklin Ona ABD'ye Bedava Bilet Verdi,

Von Steuben'in Sömürge Ordusu'nda askeri bir görev alması uzun ve dolambaçlı bir süreçti. Fransa'ya geldikten sonra, Fransız hükümetinin von Steuben'i kendi ordusunda görevlendirmeye niyeti yoktu, ancak Kolonilere borç vererek, kasvetli dağınık Kıta Ordusu'nda profesyonel organizasyon ve disiplin kurmayı umuyorlardı. Von Steuben'i Büyükelçi Benjamin Franklin ile tanıştırdılar, ancak Franklin Kıta Kongresi tarafından üst düzey paralı askerleri geri püskürtmesi talimatı almıştı ve o, von Steuben'in hizmetinin karşılığında ödeme teklif etmek istemiyordu. Ancak sonunda von Steuben ve Franklin, her ikisinin de memnun olabileceği bir anlaşmaya vardılar ve von Steuben, Amerika'ya bedava geçişin bedeli karşılığında rapor vermeyi kabul etti.

Amerikan Ordusuna Tuvaleti Tanıttı

Von Steuben'in çabaları sadece savaş alanıyla sınırlı değildi. Onun gelişinden önce Kıta Ordusu'nda hijyen ve sanitasyon gibi konularda organize bir yaklaşım yoktu. Prusyalı matkap ustası, örneğin mutfak ve tuvalet tesislerinin herhangi bir kampın karşıt uçlarına yerleştirilmesi gibi temel değişiklikler başlattı. Von Steuben'den önce, sömürge ordusunda tuvalet kavramı duyulmamıştı, dolayısıyla bu yeni tesis edilen yaklaşım, günlük kamp hayatını çok daha katlanılabilir hale getirdi. Bu ve askeri yönetimdeki diğer temel değişiklikler için, 1778 yılının Mayıs ayında, George Washington'un özel tavsiyesi üzerine von Steuben, Kıta Kongresi tarafından resmen Ordu Genel Müfettişi olarak atandı.     

Kıta Ordusunu Tamamen Dönüştürdü

Hiç İngilizce bilmeyen bir Prusyalı subay Kıta Ordusunu tam olarak nasıl temelden değiştirdi? Savaştaki coşku Sömürgeliler için hiçbir zaman bir sorun olmamıştı ancak kilit noktalarda organizasyonları ve disiplinleri tamamen parçalanıyordu. Bu disiplin sorununu çözmek için, von Steuben ilk olarak askerlerden oluşan örnek bir bölük seçti ve onlara ayakta durma ve karşı karşıya gelme, adım adım yürüme, süngü kullanımı ve tüfeği yeniden doldurma gibi uygun teknikleri öğrett. Yeni eğitilen bu askerler daha sonra tugay düzeyinde eğitim vermek üzere gönderildi. Von Steuben'in gelişinden sadece bir ay sonra, tüm alaylar "Prusya Tatbikatına" aşinaydı. George Washington o kadar etkilendi ki, von Steuben'in yaklaşımı tüm ordu tarafından benimsenene kadar diğer tüm tatbikatları iptal etti.      

Amerikan Askeri Eğitimi Üzerine Kitabı Kelimenin Tam anlamıyla Yazdı

Çok başarılı oldukları için von Steuben eğitim ve tatbikat konseptlerini kağıda dökmeye teşvik edildi. Fransızca yazılan bu cilt - Amerika Birleşik Devletleri Birliklerinin Düzeni ve Disiplin Yönetmeliği  - Alexander Hamilton ve Nathaniel Greene tarafından çevrildi. Devrimin zorlu zamanlarında mevcut olan tek renkli kağıtla ciltlenen kılavuz, "Mavi Kitap" olarak bilinmeye başlandı. Kitap taktiklerin, kampların, silah bakımının, topçuluğun, her rütbenin sorumluluklarının ve hatta davul komutlarının sistemli bir özetiydi.

HABER MERKEZİ