Resmi Gazete'de yayımlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik, konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Yönetmeliğe göre, konutların turizm amaçlı kiralanması ile ilgili izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

İzin belgesi için başvurularda, kiraya veren kişi Türk vatandaşı ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi ibraz etmesi gerekecek.   

İzin belgesi için başvuru yapan yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibrazı zorunlu olacak.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler, vergi kimlik numarasıyla ticaret sicil numarası veya MERSİS numarasını göstermesi gerekecek.

Ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını göstermesi yeterli olacak.

Turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine, Bakanlıkça hazırlanacak, "turizm amaçlı konut" ibaresinin ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilginin yer aldığı soğuk damgayla işaretli plaket asılması zorunlu olacak.

Mali Eylem Görev Gücü’nden Sevindiren Türkiye Açıklaması Mali Eylem Görev Gücü’nden Sevindiren Türkiye Açıklaması

Kriterlere aykırılık durumunda para cezası uygulanacak

Öte yandan İzin belgesi için başvurulan konutların, bazı nitelikleri taşıması gerekiyor.

Bu nitelikler arasında en az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanıyla mutfak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu, soğuk ve sıcak su, duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki, konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz, bakımlı ve çalışır durumda olması gibi hususlar yer alıyor.

Ayrıca, her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanacak. Yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilecek.

Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla 12 kişi olacak.

Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda, izin belgesi sahibi hakkında idari para cezası uygulanacak.

İzin belgesi sahibi, asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek zorunda olacak.

Site veya bina yönetimi tarafından alınan kurallar, yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirilecek.

AA

Editör: Ersan Akbaş