TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, enerji sektöründe önemli düzenlemeleri içeriyor. 

Uluslararası Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) koduna göre raporlama gerekliliği sadece "IV. Grup" maden işletme ruhsatları için geçerli olacak. Diğer maden grupları için bu gereklilik ve mevcut ihlal cezaları kaldırılacak. 

BM’nin Srebrenitsa Kararına İlişkin Ömer Çelik’ten Açıklama BM’nin Srebrenitsa Kararına İlişkin Ömer Çelik’ten Açıklama

Arama ruhsatı alan ve UMREK koduna göre rapor hazırlama şartı aranmayan şirketler, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporlarla buluculuk hakkını elde edecekler. Bu düzenleme 28 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak. 

İmar planı olmadan yenilenebilir enerji santralleri kurulabilecek alanlar, içme-kullanma suyu sağlanan rezervuarlar, sulak alanlar ve Kıyı Kanunu kapsamındaki sahil bölgeleri hariç denizler, baraj gölleri, suni ve doğal göller olarak belirlendi. 

Bu alanlarda hidrolik kaynaklara dayalı üretim tesisleri kurabilecek lisanslı tüzel kişiler, içme-kullanma suyu sağlanan rezervuarlar ve sulak alanlar dahil olmak üzere baraj gölleri, suni ve doğal göllerde üretim tesisleri kurabilecekler. 

Danışma Kurulu kararıyla yeniden görüşülen 4. maddeye, belediye sınırları içinde DSİ Genel Müdürlüğü'nün izniyle belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından lisanssız elektrik üretim tesisleri kurulmasına yönelik düzenleme de eklendi. 

Doğalgaz Piyasası Kanunu'na "doğalgazın sıvılaştırılması" tanımı eklenerek, Türkiye'nin doğalgazda ticaret merkezi olma hedefleri çerçevesinde doğalgazın sıvılaştırılması teşvik ediliyor. 

Yüzen LNG tesislerinin işletilmesi ve yer değişikliği için gerekli istisnalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınarak EPDK tarafından belirlenecek. 

Yerel yönetimlerin izniyle, mevcut depolama tesislerindeki kapasite artışları veya yeni tesisler, rekabet koşulları göz önüne alınarak belirli süre muaf tutulabilecek. 

Yenilenebilir enerji kaynak alanlarına ilişkin yarışmalar sonucunda imzalanan sözleşmeler nedeniyle hak kazanılmış olanlar hariç, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki üretim lisansları ve başvuruları sonlandırılarak teminatlar iade edilecek. 

Nükleer Düzenleme Kanunu'nda yapılan değişiklikle, nükleer madde taşıyan kişinin sorumluluğu tanımlanıyor. Elektrik Piyasası Kanunu'nda da yapılan değişiklikle, olağanüstü durumlarda geçici süreli elektrik enerjisi talepleri karşılanabilecek. 

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, teklifin kabul edilmesinin ardından, birleşimi, 7 Mayıs Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı. 

Kaynak: Haber Merkezi