Hacı Bayram Veli'nin öğrencilerinden Bünyamin Ayaşi'ye ithaf edilmiş bu kutsal alan, Ankara'nın tarihi ve kültürel zenginliklerini içinde barındıran ender yapılar arasında yer almaktadır.

Mimari özellikleri, göz alıcı çini ve sedef işlemeleriyle süslenmiş detaylarıyla dikkat çeken cami ve türbe kompleksi, Osmanlı dönemine ait mimari özellikleriyle büyüleyici bir atmosfer sunmaktadır. Dikdörtgen plana sahip cami, ahşap direkleri ve etkileyici mimarisiyle adeta zamanın içinde bir yolculuk sunmaktadır. Bu mekan, Bünyamin Ayaşi Hazretleri'nin öğretilerini yaşatmanın ötesinde, tarihi bir mirası canlı tutan bir simgedir.

Ankara'nın Tarihi ve Manevi Hazinesi

Ayaş ilçesinde yıllardır varlığını sürdüren Bünyamin Ayaşi Hazretleri Cami ve Türbesi, ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkararak Ankara'nın tarihini ve manevi atmosferini yaşatmaktadır. Hacı Bayram Veli'nin öğrencisi Bünyamin Ayaşi'ye ithaf edilen bu kutsal mekan, manevi bir deneyimin ötesinde, tarihi ve kültürel bir mirasın canlı şahidi olma özelliğine sahiptir.

Bünyamin Ayaşi Hazretleri Cami 3

Tarihi ve Mimari Zenginlikler

Ayaş'taki cami ve türbe kompleksi, çini ve sedef işlemeleriyle süslenmiş etkileyici mimarisiyle göz kamaştırmaktadır. Dikdörtgen plana sahip cami, kıbleye dikey üç sahına ayrılan ahşap sütunlarıyla ve türbesi kuzeybatı köşesinde yer almasıyla dikkat çekmektedir. Yüksek kaideli minaresi de batı köşesinde, ziyaretçilerin ilgisini çeken bir diğer önemli detaydır.

Bünyamin Ayaşi: Melâmiyye Tarikatının Önemli Şahsiyeti

Hayatının ilk dönemleri hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğumuz Bünyamin Ayaşi, 16. yüzyılın manevi liderlerinden biridir. Mahmûd el-Kefevî'nin ifadesine göre, Bayramiyye tarikatının Melâmiyye kolunun kurucusu Ömer Dede Sikkînî'nin halifesi olmuş ve Hacı Bayram Veli'nin öğrencilerinden biri olarak tanınmıştır. Ancak, yaşamı ve öğretileri hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır.

Bünyamin Ayaşi Hazretleri Cami 2

Bünyamin Ayaşi'nin ölüm tarihi konusunda çeşitli görüşler bulunmaktadır. Bazı kaynaklara göre, Yavuz Sultan Selim'in saltanatının ilk yıllarında vefat etmiş; diğer bazı kaynaklara göre ise Kanûnî Sultan Süleyman tarafından Kütahya Kalesi'ne hapsedilmiş, ancak Rodos'un fethiyle serbest bırakılmıştır. Bu hikaye, onun manevi gücünü ve etkisini vurgulayan ilginç bir döneme aittir.

Maneviyatın Kalbi: Ziyaretçilere Açık Bir Mekan

Bünyamin Ayaşi Hazretleri Cami ve Türbesi, sadece dini bir mekan olmanın ötesinde, Ayaş'ın tarihi dokusunu yansıtan koruma altındaki bir yapıdır. Ziyaretçilere manevi bir atmosfer sunmanın yanı sıra, tarihi ve dini birer miras olarak da büyük değer taşırlar. Cami ve türbenin bulunduğu bölgede ayrıca medrese, hamam gibi tarihi vakıflar da yer almaktadır.

Soğuk Duş Almanın Faydaları Nelerdir? Soğuk Duş Almanın Faydaları Nelerdir?

Bünyamin Ayaşi Hazretleri Cami4

Bünyamin Ayaşi Hazretleri Cami ve Türbesi: Unutulmaz Bir Deneyim

Ayaş'ın manevi önderlerinden Bünyamin Ayaşi'ye ithaf edilen bu cami ve türbe, ziyaretçilerini tarihi ve manevi bir yolculuğa çıkarmaya devam etmektedir. Ayaş'ın tarihi zenginliğini yansıtan bu mekan, ziyaretçilere hem manevi bir deneyim hem de tarihi bir atmosfer sunmaktadır. Ayaşlı alim Bünyamin Ayaşi'nin adına yapılan bu cami ve türbe, haftanın her günü ziyarete açık olup, giriş ücretsizdir. Türbenin bulunduğu mekan, Ankara'nın tarihine ışık tutan nadir yapılarından biridir. Tarihi, mimari özellikleri ve manevi değeriyle Bünyamin Ayaşi Hazretleri Cami ve Türbesi, ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmaya devam etmektedir.

Muhabir: Sibel Bay