32 milyon çalışanı etkileyen mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Bu yeni adım ile 45 saat olan haftalık mesai saatlerinin 35-40 saate düşürülmesi için çalışma başlatılıyor. Böylece 21 yıllık mevzuatın değiştirilerek, çalışanların güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ABD ve İsrail Teyakkuz Halinde! ABD ve İsrail Teyakkuz Halinde!

Mesai saatleri konusunda değişiklik yapılacağına yönelik ilk sinyalini veren Bakan Vedat Işıkhan, "Sosyal Güvenlik Kurumunda sürdürülebilirliği güçlendirmek amacıyla sosyal güvenlik sisteminde kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen yaklaşımla esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştıracağız. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamalarını, değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getireceğiz. Kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı ücretle mücadelede veri analizine dayalı, risk odaklı denetim faaliyetlerini artırarak prim tabanını genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Meslek Gruplarına Ayrı Ayrı Düzenleme

Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, yeni hak kategorileri geliştirilirken, hem standart hem de mevcut haklar korunacak. Çalışanı doğrudan ilgilendiren 'İş Kanunu' konusuna yeni bir perspektiften bakılacak. Çalışma saatleri, yıllık izinler, ücretler gibi konulara değinilecek.

32 milyon çalışanı etkileyen mesai saatleri düzenlemesi için adım atılıyor. Türkiye'de 1936 tarihli İş Yasası ile çalışma süresi günde 8, haftada 48 saat olarak belirlenmişti. 2003 tarihli, hala yürürlükte olan İş Yasası'na göre de Türkiye'de haftalık çalışma süresi 45 saat.

Hükümet bu çalışma saatlerinin sanayi çağının başladığı dönemlere göre düzenlendiğini, günümüz şartları ve teknolojindeki gelişmelere göre uzun olması nedeniyle yeni bir düzenleme için düğmeye bastı. Meslek gruplarına göre farklı değerlendirmeler de yapılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi