Dişil Enerji Nedir? Dişil Enerji Nedir?

Keynesyen görüşün ekonomi sahasındaki problemleri çözüme kavuşturmada yetersiz kaldığı iddiasıyla ortaya çıkan Monetarizm, iktisattaki temel sorunun para arzı olduğunu savunur.

Monetarizmin Savları

Monetarizm, büyük ölçüde, 1976 Nobel Ekonomi Ödülü’nü almaya hak kazanan Amerikalı ekonomist Milton Friedman’ın düşünceleri çerçevesinde gelişmiş bir iktisat modelidir.

Monetarizm, Milton Friedman’ın görüşlerini onaylayan iktisatçılar tarafından 1960'larda ve 1970'lerde geliştirilmiş ve özellikle ABD'de etkili olmuş bir yaklaşımdır. Günümüzde de çok sayıda ülkede para politikaları Monetarist yaklaşıma uygun olarak üretilmektedir.

Monetarizm, ekonomi politikalarında para arzını odak noktası olarak kabul eder. Yaklaşıma göre, para arzı ekonomi sahasındaki sorunların temel kaynağıdır. Bu sebeple para arzını kontrol etmek ekonomi alanındaki dengeyi kurmanın asıl yoludur.

Monetaristler, para arzı arttığında enflasyonun da yükseleceğini ileri sürerler. Bu nedenle Monetarizm, para arzı artışını sınırlayarak enflasyonu kontrol etmek için para politikasının kullanılmasını önerir.

Yaklaşımı benimseyen iktisatçılara göre, bu yapılabilirse ekonomideki en büyük sorun da çözülmüş olacaktır.

Monetaristler, para arzını kontrol etmek için merkez bankalarının bağımsız olmasını ve para politikasının şekillenmesinde siyasetçilerin etkisinin olmaması gerektiğini savunurlar.

Kaynak: Necmettin Kurucu