SİBEL BAY

Bethesda'daki Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yürütülen çalışma, pareidolia fenomeninin ötesine geçerek, temel yüz modelinin varsayılan olarak erkek olduğunu gösterdi. Detaylı incelemeler, bu cinsiyet önyargısının yaşamın erken dönemlerinde şekillendiğini ve hayali yüzlerde ek özelliklere gerek olmadan etkili olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmacılar, bu ilginç keşfin insan algısındaki temel asimetrileri anlamak adına önemli bir adım olduğunu vurguluyor.Formun Üstü

İlk Cep Telefonu Aramasının Üstünden 30 Yıl Geçti İlk Cep Telefonu Aramasının Üstünden 30 Yıl Geçti

Pareidolia ve Cinsiyet Önyargısı: Hayali Yüzlerdeki Eril Algı

İnsanlar genellikle bulutlarda, halılardaki desenlerde veya diğer gündelik nesnelerde hayali yüzleri algılamaya eğilimlidirler. Bu fenomen pareidolia olarak adlandırılır. Ancak, bu hayali yüzleri algılarken insanların kadın yerine erkek cinsiyetini tercih etme eğilimi, yeni bir araştırmada ortaya çıkan ilginç bir ayrıntıdır.

Bethesda, MD'deki Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde çalışan bilişsel sinir bilimci Susan Wardle ve ekibi tarafından yönetilen araştırma, 3.800'den fazla Amerikalı yetişkinle gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılara çeşitli nesnelerde görülen hayali yüzleri değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar, hayali yüzlerin kadınlardan ziyade erkek olarak etiketlendiğini gösterdi. Bu önyargı, hem erkek hem de kadın katılımcılarda görüldü ve katılımcıların yaklaşık yüzde 80'i, görselleri erkek olarak etiketledi.

Araştırmacılar, hayali yüzlerin temel modelinin varsayılan olarak erkek olarak algılanma eğiliminde olduğunu belirtmişlerdir. Bu eğilimin, yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıktığı ve yaklaşık 5 yaşına kadar olan çocuklarda etkili olduğu daha önceki çalışmalarla da uyumludur.

Wardle, "Erkeklerin bu önyargıyı paylaşacağını düşünmüştük, ancak şaşırtıcı derecede güçlü olduğunu fark ettik." şeklinde ifade etmiştir. Ek olarak, yapılan deneyler, hayali yüzlerin erkek veya kadın olarak algılanmasında ek özelliklerin rol oynamadığını ortaya koydu.

İnsan Algısında Temel Bir Asimetri Bulunuyor

Araştırmanın sonuçları, insan algısında temel bir asimetrinin bulunduğunu gösteriyor. Wardle, temel yüz modelinin erkek olduğunu, kadın algısı için ek özelliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Bu durumu kadın emojileri veya Lego karakterleri gibi günlük örneklerle açıklıyor.

Sonuç olarak, araştırmacılar, bu cinsiyet önyargısının neden kaynaklandığını henüz tam olarak anlamadıklarını belirtiyor. Ancak, gelecekteki çalışmalarda bu önyargının farklı kültürlerdeki insanlar arasında var olup olmadığını test etmeyi planlıyorlar.

Editör: Salih Demirelli