Öz sermaye, işletmelerin sağlığı ve geleceği açısından kritik bir öneme sahiptir ancak genellikle kimse tam olarak ne anlama geldiğini bilmez.

Öz sermaye, bir şirketin varlıkları ile borçları arasındaki fark olarak tanımlanır. Öz sermaye, şirketlerin borç almadığı ve piyasa borcu olmadığı durumlarda, toplam varlıklarla eşdeğerdir. Basitçe söylemek gerekirse, öz sermaye bir firmanın borçsuz olarak sahip olduğu toplam varlıklarıdır. Bu hesaplama, farklı zaman dilimlerinde ve yıl bazında matematiksel işlemlerle yapılır.

Borsada İşlem Hacmi Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü Borsada İşlem Hacmi Nedir? Yüksekliği ve Düşüklüğü

Öz sermaye Nasıl Hesaplanır?

Öz sermaye hesaplamak için, varlık türleri ve kaynaklar dikkate alınır. Bu hesaplama sürecinde, özellikle öz kaynaklar ve vade önemlidir. Aşağıdaki formülle öz sermaye hesaplanır:

- Duran varlıklar + Dönen varlıklar
- Kısa vadeli yabancı kaynaklar + Uzun vadeli yabancı kaynaklar
- Öz kaynaklar (İlk iki maddenin birbirinden çıkarılması.)

Bu hesaplama sayesinde farklı şirketlerin öz sermayesi belirlenir. Ancak bu hesaplamanın yapılabilmesi için şirketin borçsuz olması, kredi kullanmaması ve sadece net varlıklarının bulunması gerekir. Öz sermaye, bir işletmenin mali sağlığını ölçmek ve geleceğe yönelik planlar yapmak için önemli bir göstergedir.

Muhabir: Ebrar Çelik