Yemek kültüründe önemli bir yeri olan sofra peçetelerinin ne zamandan itibaren bir ihtiyaç olarak kabul edilmeye başlandığını hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evet ise gelin birlikte bakalım yemek peçetesinin tarihçesine…

Yemek esnasında ve sonrasında bezle ellerin ve ağzın silinmesi Antik Mısır’dan eski Yunan’a ve oradan da Romalılara kadar uzanır. Önceleri yemeğin çatal, bıçak kullanılarak değil de elle yendiği zamanlarda eller içine su konulan bir kaba batırılarak yemek yenilirdi. Ya da birçok kültürde yemek sırasında ve sonrasında eller elbiselere silinirdi.

Ozanlık Geleneği Nedir? Günümüzde Yaşayan Ozan Var mı? Ozanlık Geleneği Nedir? Günümüzde Yaşayan Ozan Var mı?

Sofra peçetesini, yemek kültürünün bir parçası hâline getirenlerin İtalyanlar olduğunu söylemek mümkündür. İtalya’da zamanla peçete kültürü teferruatlı bir hâl almıştır. Öyle ki çok sayıda peçete katlama yöntemi bulunmuş ve davetlere katılan kişilerin sosyal statüsüne ve sınıfına göre yemek peçeteleri katlanmaya başlanmıştır.

Önceleri sadece kumaştan ve süslü olarak yapılan yemek peçeteleri Sanayi Devrimi’nden sonra kâğıt gibi farklı malzemelerden de seri bir şekilde kolaylıkla üretilebilmeye başlanınca halk tarafından da kullanılır olmuştur.

Gerek kamuya açık yerlerde gerekse evlerde sofralarda daha fazla düzen ve hijyen talep edildikçe, yemek peçeteleri de olmazsa olmaz kabul edilmeye başlanmıştır.  

Bugün için yemek peçeteleri hem doğal bir ihtiyaç olarak kabul edilmekte hem de sofra süsü olarak kullanılmaktadır.

Kaynak: Necmettin Kurucu