Plüton gezegenine de ismini veren “pluto” kelimesi Yunanca'da zenginlik anlamına gelir. Dolayısıyla da Plutophobia, zenginlik korkusunu ifade eder. 

Kelebek Etkisi Nedir? Kelebek Etkisi Nedir?

Plutophobia, en enteresan fobi türlerindendir. Çünkü bu fobi türüne sahip olanlar paradan ve zenginlikten korkarlar. Bu korku, sosyal, ekonomik veya siyasi nedenlerden kaynaklanıyor olabilir.

Bu fobi türüne sahip olanlar, hem paradan hem de zengin kişilerden çok korkarlar.

Bu fobiye sahip olanların daha çok para elde etmekten veya zenginleşmekten korktukları için bilinçli bir şekilde iş yaşamlarında ilerlememeyi tercih ettikleri görülür.

Kaynak: Necmettin Kurucu