1915 ila 1980 yılları arasında yaşayan Roland Barthes, Marx, Sartre ve Camus’nün düşüncelerinden etkilense de kendine özgü eleştirel bir yaklaşıma sahiptir.

Jean Tirole Kimdir? Jean Tirole Kimdir?

Yapıtlarında göstergebilimsel, yapısalcı ve post-yapısalcı kuramın gelişimine katkılar sunmuştur.

Sorbonne'da öğrenim gören eleştirmen ve göstergebilimci Barthes, 1953 yılında yayınlanan Yazının Sıfır Derecesi, isimli denemesiyle, edebiyat eserinin metin odaklı okunmasını önermiştir.

Daha sonra 1965 yılında kaleme aldığı Racine Üzerine isimli çalışması ise edebiyat eleştirisi alanında büyük tartışmaların kapılarını açar.

1966'da yazdığı Eleştiri ve Hakikat ile yeni eleştiri tarzlarının manifestosudur.

Göstergebilimi yazılı metinlerle sınırlamayan Barthes görsel içerikleri de yorumlamıştır.

1980 yılında yaşamını yitiren Roland Barthes Avrupa’da College de France’da göstergebilim kürsüsünün başkanlığını yapmıştır.

Muhabir: Arda Kemal Atay