TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, “Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ni görüştü. 30 maddeden oluşan kanun teklifinin 26'ncı maddesi havalimanlarında çalışma barışını bozacağı gerekçesiyle geri çekilirken, teklifin geri kalanı komisyondan geçti. 

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, "Türk Sivil Havacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni görüşmek üzere AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu başkanlığında toplandı.  

Karaismailoğlu, kanun teklifine ilişkin ilk sözü teklifin ilk imza sahibi olan AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir'e verdi. Eldemir, kanun teklifiyle ulaştırma, denizcilik, haberleşme, uzay ve bilgi teknoloji alanlarında dengeli, erişilebilir, ekonomik ve güvenli hizmet anlayışıyla toplumun yaşam kalitesinin yükseltileceğini belirterek, "Bu teklifle liman, iskele ve kıyı yapılarında gemilere verilen hizmetlere yönelik taban ve tavan ücretlerinin belirlenmesine ilişkin düzenleme getirilmektedir. 

Kılavuz ve römorkörcülük hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hususlar düzenlenmektedir. Bu kapsamda, Türkiye deniz yetki alanlarında, suyollarında ve iç sularda verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde olduğu ve söz konusu hizmetlerin ise boğazlarda münhasıran Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütüleceği ifade edilmektedir.  

Bunun yanı sıra, kamu kurumları tarafından işletilen limanlarda, özelleştirilmiş limanlarda ve yap- işlet- devret modeliyle işletilen limanlarda halihazırda hizmeti yürütenlerin hakları korunurken bölgesel hizmet sahalarında 4046 sayılı kanun hükümlerine göre işletme hakkının devri verilmesi yöntemiyle kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinin yürütüleceği belirtilmektedir" dedi. 

Limanlara Gelen Gemilerden "Sera Gazi Emisyonu" Bedeli̇ Alınacak 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenen kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetlerinden elde edilen pay oranına ilişkin hususların Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğine atıfta bulunan Eldemir, "Limanlarımıza gelen veya limanlarımızdan ayrılan ticari gemilerin doğrulanmış sera gazı emisyonları için karbon fiyatlandırma araçlarıyla hesaplanan tutarların yeşil denizcilik için araştırma, geliştirme, dönüşüm ve yeni yapım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesine özel ödenek olarak öngörülmesi amaçlanmaktadır. Liman giriş- çıkış işlemlerinin denetiminin sistem üzerinden sunulan belgeler üzerinden de yapılabilmesi temin edilmektedir.  

Ticaret gemilerinin tahsis edildikleri işlere ve yapacakları yolculuklara göre; tekne, makine, kazan, genel donanım, can kurtarma, yangından korunma ve yangın söndürme, seyir ve telsiz ekipmanları, sair araç ve teferruatlarının haiz olmaları gereken durumları ve bu hususların denetiminin uluslararası sözleşmeler kapsamında olan gemiler için taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere göre belirlenmesi, uluslararası sözleşme kapsamı dışında kalan gemiler için ise ilgili bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmeliklere göre belirlenmesi hedeflenmektedir" ifadelerini kullandı. 

Havalimanlarına Yönelik Düzenlemeler Yapılıyor 

Eldemir, kanun teklifinde havalimanlarına yönelik düzenlemelerin de yapılacağını belirterek, "Yolcuların zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak sağlık, otel, motel, lokanta, dini tesis, alışveriş üniteleri gibi tesisler ile akaryakıt istasyonu, lojistik kargo tesisleri, yönetim ve idari binalar, geçici konaklama tesisleri ve terminal binalarına, havalimanı sınırları içerisinde kalmak kaydıyla izin verilebilmesi düzenlenmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğünce yapılacak demir yolları ve buna bağlı elektrifikasyon, sinyalizasyon, haberleşme tesisleri ile bunların tamamlayıcısı olan yük merkezi ve yolcu taşıma istasyonu gibi zorunlu tesislere izin talep edilecek sahalar için izin verilmesi temin edilmektedir.  

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından getirilen standartlara uyum sağlamak ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu iptal kararının gereğini yerine getirmek amacıyla, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda değişiklikler yapılması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede, denetçilerin yetkilileri, denetime ek olarak incelemeyi de içerecek ve güncel durumu yansıtacak şekilde düzenlenmekte, uluslararası havaalanlarının sertifikalandırılması düzenlenmekte. Yaban hayatının oluşmasına ve gelişmesine sebep olacak faaliyetlerin hava ulaşımına olan olumsuz etkisinin giderilmesine yönelik düzenlemeler ile havacılık güvenliği tedbirlerinin uygulanması amacıyla sınırlı olmak üzere, havalimanlarında yapılan arama ve kontrol işlemlerine ilişkin düzenlemeler yapılmaktadır" diye konuştu. 

Fosil Yakıt Kullanmayan Gemilerden Harç Alınmayacak 

Türk Uluslararası Gemi Sicilinde, gemilerin ilk kayıt ve yıllık harçlarına ilişkin yeni düzenlemelerin yapıldığının altını çizen Eldemir, "Şirket birleşmeleri, bölünmeleri veya tür veya unvan değişiklikleri nedeniyle sicillerinde gerçekleştirilen işlemler ile miras yoluyla intikallerde ilaveten harç alınmaması, pay devirlerinde ise pay oranında harç alınması hususları düzenlenmektedir. Ayrıca, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olan veya kaydedilecek olan deniz araçlarının ana sevk sistemleri fosil yakıt olmayan bir enerji kaynağı kullanmaları durumunda harç alınmaması öngörülmektedir.  

Manisa'da Orman Yangını! Manisa'da Orman Yangını!

Deniz yoluyla Türk karasularında yapılacak yolcu taşımacılığında yolcu başına yapılacak zorunlu sigorta bedeli alt sınırının uluslararası sigortacılık prensiplerine uygun olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır. Evrensel posta hizmetleri açısından finansman maliyetlerinin evrensel net maliyet hesabına dahil edilebilmesi, evrensel posta hizmeti işlerine ilişkin giderler açısından da avans uygulamasının başlatılması amaçlanmaktadır" dedi. 

Bakanlığa Ödenek Ayrılacak 

Eldemir, PTT çalışanlarına ilişkin düzenlemelerin de yapıldığını kaydederek, personel hüviyeti taşıyan personele ilişkin disiplin hükümlerinin kanunla düzenleneceğini vurguladı. Eldemir, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun elektronik haberleşme teknolojilerinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına aktardığı ödenekten havacılık, uzay, raylı sistemler ve denizcilik teknolojilerinin faydalanması amaçlanmaktadır. 

Liman başkanlıklarında mesai saatleri dışında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenecek ücretler karşılığında 7/ 24 esasına göre işlem yapılmasına imkan tanınarak ülkemizin dış ticaretinin önemli bir kısmını karşılayan deniz yolu taşımacılığının sürdürülebilirliğinin, verimliliğinin artırılması amaçlanmıştır" ifadelerini kullandı. 

Yasa Teklifi̇ Komisyondan Geçti 

Eldemir'in açıklamalarının ardından komisyonda bulunan milletvekilleri kanun teklifi üzerine öneri ve görüşlerini paylaştı. Karaismailoğlu başkanlığında, sunulan görüşlerin ardından kanun teklifinin maddelerine geçildi. Komisyon üyeleri 26'ncı maddeyi, havalimanı çalışanlarının çalışma barışını bozacağı gerekçesiyle geri çekerken, teklifin geri kalanı komisyondan geçti. Teklifin önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. 

Kaynak: DHA