Ankara Güncel Elektrik Kesintileri – 27 Mayıs 2024 Ankara Güncel Elektrik Kesintileri – 27 Mayıs 2024

Bu proje, köylü ile şehirli, kırsal ile kent arasında köprüler kurmayı amaçlıyor ve büyük ilgi görüyor. Vakfın son genel kurulunda seçilen yeni yönetim kadrosuyla birlikte hayata geçirilen proje, Hatay deprem bölgesindeki ekonomik ve kırsal kalkınmayı desteklemeyi amaçlıyor. Deprem felaketi nedeniyle dezavantajlı duruma düşen üreticilere ekonomik güç kazandırarak bölge ekonomisinin canlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Coğrafi İşaretli Ürünler Uluslararası Arenaya Taşınıyor

Proje, kırsalda el emeği ürünleriyle geçimini sağlayan aile işletmeleri, kadın kooperatifleri ve orta ölçekli tarım üreticilerini hedefliyor. Bu üreticilere dijital platformlarda varlık gösterme, ürünlerini geniş kitlelere ulaştırma, pazarlama ve markalaşma konularında destek sunulacak. Ayrıca, coğrafi işaretli ürünlerin uluslararası arenada tanıtılması ve pazarlanması için çalışmalar yapılacak.

Mentörler, Filizlere Rehberlik Ediyor

Projede dikkat çeken bir nokta ise saha çalışmalarını desteklemek için oluşturulan "Mentör" kadrosunun, bölge üreticilerinden oluşan "Filizler" kadrosuna girişimcilik yolculuğu boyunca rehberlik etmesi. Bu sayede yerel üreticilerin, küçük işletmelerin ve kooperatiflerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Tohumluk Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Ayhan, yaptığı konuşmada sivil toplum kuruluşlarının toplumun bekası için önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Ayhan, "Saygı, hoşgörü ve aşk ile kurulan bağlar, yıkılmaz denen duvarları yıkar" diyerek projenin insanlar arasındaki dayanışmayı ve köprüleri güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Tohumluk Vakfı'nın Hedefleri

Vakfın hedeflerini açıklayan Başkan Yardımcısı Serra Menekay, Tohumluk Vakfı'nın kırsal ile kent arasında köprüler kurarak evrensel bir rol model olmayı amaçladığını ifade etti. Projelerinin toplumsal dönüşümde liderlik rolü üstlenmek olduğunu belirten Menekay, sanat, kültürel miras, gönüllülük ve dayanışma gibi değerler çerçevesinde ilerlediklerini dile getirdi.

Proje, Deprem Bölgesindeki Yerel Üretimi Canlandırmayı Hedefliyor

Proje Koordinatörü Zeynep Varol Aksoy ise, el emeği ürünleriyle geçimini sağlayan aile işletmeleri, kadın kooperatifleri ve orta ölçekli tarım üreticilerinin projenin ana hedef kitlesi olduğunu belirtti. Hatay bölgesinde deprem sonrası zor durumda kalan üreticilere destek sağlamayı amaçlayan projenin, köy ve kent arasında adaletli bir fırsat eşitliği sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Muhabir: Sibel Bay