Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle, Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının düzenlenmesi, tahsili ve takibiyle ilgili usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu Antalya'da Uyuşturucu Operasyonu

Yapılan değişiklikle, 14. maddenin dördüncü fıkrasındaki "onbeş gün" ifadesi "bir ay" olarak değiştirilirken, "dörtte bir" ifadesi ise "cezadan %25" olarak güncellendi.

Ayrıca, yönetmeliğin 21. maddesinde yapılan değişiklikle, İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları'nın bu yönetmelik hükümlerini birlikte yürüteceği belirtildi.

Yönetmeliğin Ek-1’i, Ek-2’si, Ek-3’ü, Ek-3/A’sı, Ek-4’ü ve Ek-6’sı da ekteki şekilde değiştirildi.

Yönetmelik değişiklikleri, yayım tarihinden itibaren yürürlüğe girdi ve İçişleri, Hazine ve Maliye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanları tarafından birlikte yürütülecek.

Kaynak: Haber Merkezi