Bu kuşak, internetin yaygın olarak kullanıldığı ve COVID-19 pandemisinin eğitimi etkilediği bir dönemde büyüdü. İşte Z kuşağı hakkında bilmeniz gereken 8 ilginç gerçek:

Çeşitli Adlarla Tanımlanıyorlar

Z kuşağı, adını X kuşağından iki nesil sonra gelmesinden alsa da, belirsiz bir isimlendirme süreci içindedir. "Zoomer" terimi, pandemi sırasında çevrimiçi eğitimde kullanımıyla öne çıkmıştır. Ayrıca, Vatan Kuşağı, iGeneration gibi farklı etiketlerle de tanımlanmışlardır.

1997-2012 Yılları Arasında Doğanları Kapsıyor

Z kuşağı genellikle 1997 ile 2012 yılları arasında doğan gençlerden oluşur. Pew Araştırma Merkezi'nin belirlediği sınıflandırmaya göre, bu kuşak, ortaokul çağından başlayarak yirmili yaşların ortalarına kadar geniş bir yaş aralığına sahiptir.

Bu Kuşak Aynı Anda Birden Fazla Medyayı Tüketiyor

Zoomers'ın büyük bir çoğunluğu, televizyon izlerken bile internete bağlı ikinci bir ekran kullanma eğilimindedir. Bu durum, Z kuşağının medya tüketimini çoklu görevle birleştirdiğini gösterir. Forrester Research'e göre, bu kuşağın yüzde 84'ü televizyon izlerken aynı anda ikinci bir ekranla etkileşimde bulunuyor. Bu, açık havada vakit geçirmediği zamanlarda, ekran sürelerini etkili bir şekilde iki katına çıkardıkları anlamına gelir.

Z kuşağının bu çift ekran alışkanlığı, medya tüketiminde çevrimiçi platformların ve dijital içeriklerin önemli bir rol oynadığını gösterir. Bu genç nesil, televizyon izleme deneyimini çevrimiçi etkileşimle birleştirerek bilgiye daha hızlı erişme ve içerikleri etkileşimli bir şekilde değerlendirme eğilimindedir.

Beyinleri Daha Hızlı Çalışıyor!

Dijital dünyada büyüyen Z kuşağı, bilgiyi hızlı bir şekilde işleyebilen bir beyin yapısına sahiptir. Dikkat aralıklarının 8 saniyeye düşmesi, bu kuşağın bilgi bombardımanına daha çabuk adapte olmasını gösterir.

Z Kuşağı, Yüz Yüze İletişimi Tercih Ediyor

Z kuşağı, genel algının aksine, iletişimi büyük ölçüde yüz yüze gerçekleştirmeyi tercih eden bir nesildir. Yapılan bir ankete göre, Z kuşağının iletişim tercihleri arasında yüz yüze konuşma yüzde 43; mesajlaşma yüzde 24; telefonla konuşma yüzde 14; sosyal medya kullanımı ise yüzde 19’luk bir alanı kaplıyor.

Milli Saraylara Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akını Milli Saraylara Bayram Tatilinde Ziyaretçi Akını

Z Kuşağı, Cinsiyet Normlarına Karşı Çıkıyor

Z kuşağı, cinsiyet konusunda daha açık fikirli bir yaklaşım sergileyen bir nesildir. Bu kuşak, cinsiyet çeşitliliğine ve akışkanlığına olan duyarlılığı ile öne çıkar ve çeşitli cinsiyet kimliklerini ve ifadelerini destekler.

Özellikle resmi formlarda, Z kuşağı bireyleri çeşitli cinsiyet seçeneklerinin tanınmasını savunur. Geleneksel "erkek" ve "kadın" kategorilerinin ötesine geçen bu anlayış, bireylere kendi kimliklerini daha özgürce ifade etme ve seçme imkânı tanır.

Z Kuşağı, İklim Değişikliği Konusunda Bilinçli Davranıyor

Z kuşağı, iklim değişikliği konusunda duyarlı bir tutum sergileyen ve bu konuda aktif olarak harekete geçen bir nesildir. Özellikle genç aktivistlerin önderliğinde, Z kuşağı iklim değişikliği aktivizmi konusunda etkili bir rol oynamaktadır.

Z kuşağının iklim değişikliği konusundaki hassasiyeti, sadece mevcut durumu değil, aynı zamanda gelecek nesillerin yaşam kalitesini de düşünme eğilimini yansıtmaktadır. Bu kuşak, sadece beklemekten sıkılarak harekete geçen ve toplumun iklim değişikliğine karşı sorumluluk alması gerektiğini savunan bir tutum benimsemiştir.

En Eğitimli Nesildir

Pew Araştırma Merkezi'ne göre, Z kuşağı, tarihin en iyi eğitimli nesli olabilir. Liseyi bırakma oranları düşük, üniversiteye devam eğilimleri ise yüksektir. Eğitimlerini ciddiye almaları, gelecekteki kariyer başarılarına olumlu bir etki yapabilir.

Muhabir: Sibel Bay