Abraham Robinson (1918-1974), İsrailli bir matematikçidir. Robinson, non - standart analiz adı verilen matematiksel bir yaklaşımın geliştirilmesindeki öncü isim olmuştur.

Erich Fromm Kimdir? Erich Fromm Kimdir?

Non-standart analiz, klasik matematiksel analizdeki terimlerin genişletilmesi ve işlev kazandırılarak kullanılması ile ilgilidir. Robinson, ortaya koyduğu çalışmalar ile bu yaklaşımın önde gelen isimlerinden olmuştur. Abraham Robinson, genellikle uygulamalı matematik üzerine çalışmalar yürütmüştür.

Abraham Robinson, iktisat sahasındaki problemlerin çözümünde matematiksel mantık yöntemlerini kullanmıştır. Robinson'un ‘Non-standard Analysis’ isimli çalışması ekonomi alanındaki önemli kaynaklardandır.

Abraham Robinson, matematik alanında geliştirdiği bu teori ekonomide de karşılık bulmuş ve kullanılmıştır. Abraham Robinson’un non-standart analiz teorisi ekonomi alanındaki kimi meselelerin çözümlenmesinde işlevsel olarak kullanılmıştır. Ekonomistler ileriye dönük fiyat öngörüsünde bulunacakları zaman bunu yapabilmeleri için belirli bir zaman aralığında çok sayıda faktörü hesap ederek yapmak durumundadırlar. Bu tahmini non-standart analiz ile daha kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmek mümkün olmuştur.

Non-standart analiz, bir dizi fiyatı tek bir matematik objesi olarak görmeye imkân tanımıştır. Bu nedenle ekonomistler, non-standart analiz ile fiyat oynaklıklarının analizini ve ileriye dönük tahminleri daha isabetli yapabilir konuma gelmişlerdir. Non-standart analiz ile yapılan işlem çok sayıdaki değişkeni tek olana indirmektir. Örneğin bir şirketin; çalışan sayısı, gelirleri, giderleri gibi değişkenleri tek bir matematiksel nesne olarak görerek analiz edebilmeyi sağlar.

Robinson, iktisat alanında mühim bir yer edinen bu modelinin haricinde matematik tarihi ve felsefe üzerine de çalışmalar yürütmüş bir bilim insanıdır.

Muhabir: Necmettin Kurucu