Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların sosyal hizmetler ile yardımlara hızlı ve doğru ulaşabilmesi için "Hizmetler Başvuru Rehberi" hazırladığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, rehberde aile ve toplum desteğinden başlayarak çocuk hizmetlerine, sosyal yardımlara ve engelli yaşlı hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan hizmetlerin detayları bulunuyor. Bu rehber, vatandaşların bilgi ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru süreçlerini, hizmetlerin kapsamını, başvuru şartlarını, hizmetten faydalanabilecek kişileri, başvuru noktalarını ve gerekli belgeleri kapsamlı bir şekilde açıklıyor.

Dağınık Olmanızın Muhtemel Sebepleri Dağınık Olmanızın Muhtemel Sebepleri

Rehberde, "Aile ve Toplumu Güçlendirici Hizmetler", "Çocuk Hizmetleri", "Kadının Statüsünün Korunmasına Yönelik Hizmetler", "Engellilere Yönelik Hizmetler", "Yaşlılara Yönelik Hizmetler", "Şehit Yakınlarına, Gazi ve Gazi Yakınlarına Yönelik Hizmetler", "Sosyal Yardımlar", "Yurt Dışı Hizmetleri", "Çağrı Merkezleri", "Bakanlığa Yapılacak Bağışlar ve Yardımlar" ve "Kuruluşlarda Gerçekleştirilen Hizmetler" olmak üzere 11 başlık bulunuyor.

Huzurlu ve güçlü Türkiye vizyonuyla hareket eden Bakanlık, değişen ihtiyaçlara göre ailelere yönelik sosyal politikaları ve hizmetleri geliştiriyor. Rehberde, ailelere yönelik eğitim programları, aile danışmanlık hizmetleri, evlenecek gençlerin desteklenmesi, afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetleri ve bağımlılıkla mücadele gibi konularda yürüttüğü çalışmalar detaylı bir şekilde yer alıyor.

Rehberde, şiddete maruz kalan ya da kalma tehlikesi bulunan kadınlara yönelik danışmanlık, rehberlik, yönlendirme, izleme hizmetine, şiddete uğrayan kadınların şiddetten korunması ve güçlendirilmesi hizmetine, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını artırıcı hizmetlere de ulaşılabiliyor.

Engelli ve yaşlı hizmetleri kapsamında, rehberde engelli ve yaşlı bireyler için bakım ve diğer hizmetler detaylı olarak açıklanmaktadır. Sosyal yardımlar başlığı altında ise aile, barınma-gıda, engelli ve yaşlılar için sağlık ve eğitim yardımları ile proje destekleri yer almaktadır.

Ayrıca, rehberde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarına yönelik yürütülen çalışmalara da geniş yer verilmektedir. İstihdam imkanları, ücretsiz seyahat hakları ve şehitlerin anılmasına ilişkin pek çok soru cevap bulunmaktadır.

Öte yandan, Bakanlığa bağışların ve yardımların nasıl yapılacağı, yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulabilmesi için bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti, uluslararası sosyal hizmet vaka çalışmaları da rehberde yer alıyor.

Bakanlığın hazırladığı rehbere, "https://www.aile.gov.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA