Alfred Marshall, (26 Temmuz 1842, Bermondsey - 13 Temmuz 1924 Cambridge), döneminin etkili iktisatçılarından biridir. Cambridge Okulu'nun ve Neo – klasik ekonominin kurucusu olarak kabul edilir.

Alfred Marshall’ın 1890 yılında çıkan “İktisadın İlkeleri” (Principles of Economics) adlı çalışması döneminde epey ses getirmiş ve okullarda ders kitabı olarak kullanılmıştır. Alfred Marshall, ekonomi alanında önemli çalışmalar gerçekleştirmiş John Maynard Keynes'in hocalığını yapmıştır.

Alfred Marshall, 1890 senesinde Neo - klasik ekonomi kuramının ilk sistamatik çalışması olarak kabul edilen “The Principles of Economics” (İktisadın İlkeleri) isimli kitabını çıkartmıştır. Alfred Marshall’ın Neo - klasik iktisadın kurucu ismi olarak görülmesini sağlayan bu kitap olmuştur.

Thomas Hood Kimdir? Thomas Hood Kimdir?

Alfred Marshall’a göre, günlük ihtiyaçların karşılığını oluşturan fiyatların meydana geliş süreci iktisadın temel konusu olmalıdır. Marshall, bu süreci tarif edebilmek için geometriden faydalanmıştır. Marshall’ın bu özelliği ise onu diğer ekonomistlerden ayıran temel unsur olmuştur.

Alfred Marshall’ın Başlıca Kitapları

1879 The Economics of Industry (Sanayi İktisadı) (eşi Mary Paley Marshall ile birlikte)

1879 The Pure Theory of Foreign Trade: The Pure Theory of Domestic Values (Soyut Uluslararası Ticaret Teorisi)

1890 Principles of Economics (Ekonominin İlkeleri)

1919 Industry and Trade (Sanayi ve Ticaret)

Kaynak: Necmettin Kurucu