'Ücretsiz Seyahat Kapsamında Yapılacak Gelir Desteği Ödemesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmî Gazete'de yer aldı.

Buna göre, yönetmelikte yer alan 'şehir içi toplu taşıma hizmeti' tanımında değişiklik yapıldı.

Tanımda bulunan "...verilen özel şahıs veya şirketlere ait olup, mevzuatına göre ayakta yolcu taşıyabilen..." ifadesi, "...verilerek toplu taşıma hizmeti gördürülen özel şahıs veya şirketlere ait..." olarak değiştirildi.

Böylece, 4736 sayılı Kanun gereği, fiilen ücretsiz yolcu taşımasına rağmen ruhsatında ayakta yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle gelir desteği ödemesinden yararlanmayan özel halk otobüsleri gelir desteği kapsamına dâhil edildi.

Aynı yönetmeliğin denetimle ilgili kısmında da değişikliğe gidildi.

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı Başvuruları Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı Başvuruları

"Ücretsiz yolcu taşıma hizmeti veren toplu taşıma araçlarının işletmecilerine belediyeler aracılığıyla yapılacak ödemelere ilişkin Genel Müdürlük ve belediyelerin iş ve işlemlerinin denetimi İçişleri Bakanlığı, il müdürlüklerinin iş ve işlemlerinin denetimi ise Bakanlık (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı) tarafından gerçekleştirilir" cümlesinden 'Genel Müdürlük ve' ifadesi çıkarıldı.

AA

Editör: Salih Demirelli