Dilimizdeki kimi kelimelerin genellikle yanlış kullanıldığını, yanlış yazıldığını görmekteyiz. Değnek kelimesi de sıklıkla deynek şeklinde yazılmaktadır. Peki, Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazılışı olarak hangisini önermektedir?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne göre değnek kelimesinin anlamları:

Adana Çukurova'da Asayiş Uygulaması Adana Çukurova'da Asayiş Uygulaması

- Elde taşınacak incelikte düzgün ağaç; çevgen.

TDK’nin değnek kelimesinin cümle içinde kullanımına verdiği örnek:

"Arabayı çeken lagar mandaları bir nefer, kalın bir değnekle hayladı." (Ahmet Hikmet Müftüoğlu)

- Değnekle atılan dayak.

Değnek kelimesi eğer yukarıdaki anlamlardan birini karşılamak maksadıyla kullanılacaksa doğru yazılışının değnek şeklinde olması gerekmektedir. Deynek şeklinde kullanılması ise doğru değil, yanlış olacaktır.

Not: Türk Dil Kurumu, zaman zaman kelimelerin ve noktalama işaretlerinin yazılışında, kullanımında değişikliğe gidebilmektedir. İçeriğimizi güncel TDK yazım kılavuzunu referans alarak hazırladık.

Kaynak: Hasan Gökhan Göktürk