Günümüzde, küreselleşen ekonomiyle birlikte pek çok sektörde sıkça karşılaşılan bir kavram olan "fizibilite", girişimcilerin işlerine yatırım yapmadan önce yapmaları gereken en kritik çalışmalardan biridir. Bu adım, bir işin uygulanabilirliğini ve sürdürülebilirliğini değerlendirmeye olanak tanır. 

Fizibilite, bir projenin başarılı olma olasılığını belirlemek için yapılan bir planlama sürecidir. Bu süreçte, olası riskler değerlendirilir ve çözüm yolları aranır. Ayrıca, projenin finansal kapasitesi de bu süreçte ortaya konur. 

Bu çalışma, bir işe başlamadan önce yapılan önemli bir hazırlık adımı olarak kabul edilir. Projenin var olan unsurlarıyla nasıl ilerleyeceğinin planlaması yapılır. Bu plan, projenin bütçesi, zaman çizelgesi, hukuki süreçler ve harcamalarını içerir. 

Fizibilite çalışması, öncelikle bir ön hazırlık analiziyle başlar. Bu analizde, yatırımın proje planı kabaca oluşturulur ve projenin başlangıç, yürütme ve sonlandırma süreçlerindeki ihtiyaçlar gelir-gider bazında belirlenir. Ayrıca, market analizi bu süreçte önemlidir. 

Daha sonra, projenin bütün bileşenlerindeki gelir-gider ve ihtiyaç analizi detaylı olarak yapılır. Bu analizde, projenin yürütülmesi aşamasında gereken harcamalar hesaplanır. Ardından, market araştırması dikkatlice yapılır ve projenin ana hatları belirlenir. Bu araştırma, rakip analizi, pazar hacmi ve büyüme potansiyelini içerir. 

Kaçıngan/Kısıtlayıcı Yeme Bozukluğu (ARFID) Nedir? Kaçıngan/Kısıtlayıcı Yeme Bozukluğu (ARFID) Nedir?

Teknik olarak, iş organizasyonu ve operasyonların planlanması önemlidir. Bu planlama sürecinde operasyonel, teknik, finansal ve yasal faktörler dikkate alınır. Bu faktörlerin yatırım ve yürütme maliyetleriyle sonuca ulaşması hedeflenir. Örneğin, personel alımı ve ekipman temini gibi maliyetler hesaplanır. 

Son olarak, projenin her aşaması detaylı bir şekilde incelenir ve veri analizi yapılır. Bu süreçte, gelir-gider dengesinin takibi ve beklenen sonuca ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirilmesi önemlidir. Bu adımların titizlikle izlenmesi, projenin başarı şansını artırır. 

Muhabir: Ebrar Çelik