Griffith'in dönüşüm deneyi, genetik materyalin doğrudan aktarılması ve canlı hücrelerin özelliklerinin değiştirilmesi hususunda önemli bir keşiftir. Bu deney, bilim insanlarına bakteriler arasında gen transferinin nasıl gerçekleşebileceğini anlamalarına ve kalıtsal bilgi taşıyan moleküllerin varlığını keşfetmelerine yardımcı olmuştur.

Deneyin sonuçları, canlı S tipi bakterilerin ölü S tipi bakterilerin genetik materyalini içerebileceğini ve bu genetik materyalin canlı R tipi bakterilere transfer edilebileceğini göstermiştir. Bu, ölü bakterilerin genetik materyalini canlı bakterilere aktararak onları dönüştürebileceği anlamına gelir. Söz konusu dönüşüm, ‘transformasyon’ kelimesi ile ifade edilir ve Griffith'in deneyi, bu genetik fenomenin ilk bilimsel faaliyeti olma vasfını taşır.

Eskişehir'de Öğrenciler, Bor Madeninden Katı Sabun Üretti Eskişehir'de Öğrenciler, Bor Madeninden Katı Sabun Üretti

Griffith'in deneyi, mikrobiyoloji ve genetik alanlarında büyük bir ilerleme sağlamış ve genetik materyalin doğrudan transferinin mümkün olduğunu göstermiştir. Deneyin neticesinde varılan sonuçlar, modern genetik mühendisliği ve biyoteknolojinin temelini meydana getirmektedir.

Muhabir: Necmettin Kurucu