TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; 15-24 yaş aralığındaki genç nüfusta obezite oranı eskiye nazaran oldukça yüksek. Genç nüfus içerisinde obezite oranı yıllar içerisinde artarak 2022'de yüzde 5 seviyesine yükseldi. Genç bireylerin meyve tüketimi ile obezite arasında bir ilişki olabilir mi? Genç nüfusun yüzde 2,5'i hiç meyve tüketmezken; yüzde 8,1'i haftada bir kereden az, yüzde 32'si haftada 1 ila 3 kere meyve tüketiyor.

TÜİK verilerine göre; 2016'da genç nüfus içerisinde obezite oranı yüzde 3,8 olurken, bu oran 2019'da yüzde 4,6, 2022'de yüzde 5 seviyesine kadar yükseldi. Genç nüfusta obez öncesi oranı ise inişli çıkışlı bir seyir izledi. Gençlerde obez öncesi oranı 2016'da yüzde 16,7, 2019'da yüzde 18,2, 2022'de yüzde 17 oldu.

"Tükenmişlik Sendromunda Çare Görülme ve Duyulma" "Tükenmişlik Sendromunda Çare Görülme ve Duyulma"

Gençler Memnun

2023 yılında 18 yaş ve üzeri nüfusta genel sağlık durumundan memnun olanların oranı yüzde 69,2 olarak gerçekleşti. Memnun olmayanların oranı yüzde 11,5 olarak kaydedilirken; "ne memnun ne de memnun değilim" diyenlerin oranı yüzde 19,3 olarak belirlendi. 18 yaş ve üzerindeki erkeklerin yüzde 74,8'i, kadınların da yüzde 63,7'si genel sağlık durumundan memnun olduğunu ifade etti.

Mutluluk Oranı Yüzde 54

2023 yılında mutluluk oranları, 18 ve üzeri yaş grubunda yüzde 52,7, 18-24 yaş aralığında yüzde 54, 25 ve üzeri yaş grubunda yüzde 52,5 oldu. Mutluluk kaynakları ise 18 yaş ve üzerinde yüzde 69,5 ile sağlık, yüzde 13,2 ile sevgi, yüzde 9,2 ile başarı, yüzde 5,3 ile para, yüzde 2,6 ile iş, yüzde 0,2 ile diğer olarak kaydedildi. 18-24 yaş aralığındaki genç nüfusta da en büyük mutluluk kaynağı yüzde 45,5 ile sağlık olurken; yüzde 23,7 ile başarı, yüzde 12,6 ile sevgi, yüzde 12,5 ile para, yüzde 5,5 ile iş, yüzde 0,1 ile diğer mutluluk kaynakları takip etti.

Kaynak: DHA