Balgama İyi Gelen Yöntemler Balgama İyi Gelen Yöntemler

HEP-SEN sendikası yüzde 2 sendikalaşma barajı olarak bilinen ve tüm üyelerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için gerekli olan üyelik sınırını dün itibarıyla geçtiğini belirtti.  Sendikanın teşkilatlanmadan sorumlu yönetim kurulu üyesi Oğuz Koyuncu yüzde 2 sendikalaşma barajını geçtiklerini beyan ederek, bu süreçte kendilerine destek veren tüm yönetici ve üyelere teşekkür etti. Genel Sekreter Yasin Aldemir ise barajı tüm engellemelere rağmen geçtiklerini ifade etti.

“7429 sayılı Kanun ile yasalaşan ve kendi iş kolunda asgari olarak yüzde 2 oranında üye edinebilen sendikalara ödenen toplu sözleşme ikramiyesi sendikal çalışmaların devamlılığında önemli bir etken olarak görülüyor. Bir önceki sendika üye tespiti tebliğinden bugüne üye sayısını iki kattan fazla oranda artırdığı bilinen sendikanın, barajı aşabilmek için ülke genelinde yoğun saha ziyaretleri yürütmüş ve birçok sendikal çalışma düzenlemişti. Barajın geçildiğinin duyurulması sonrası sendikanın kısa sürede üye sayısını daha da arttırması bekleniyor."

Kaynak: DHA