Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında tüketici hakem heyetlerine başvurularda, uyuşmazlıkların parasal değerlerinin sınırları ile idari para cezaları yeniden değerleme oranında artırıldı. Bu konuda Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğler, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemeye göre, 2024 yılı için tüketici hakem heyetlerine başvurularda uyulması zorunlu parasal sınırlar, yüzde 58,46'lık yeniden değerleme oranı dikkate alınarak revize edildi. Bu kapsamda, 104 bin TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda başvurular İl veya İlçe Tüketici Hakem Heyetleri'ne yapılabilecek. Tüketici Hakem Heyetleri'nin yetki alanı ve iş bölümü ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenecek. İl Tüketici Hakem Heyetleri, il sınırları içinde, İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkili olacak. Tüketici Hakem Heyeti kurulmayan ilçelerde ise Bakanlıkça belirlenen Tüketici Hakem Heyeti yetkili olacak.

Tüketicinin başvuruları, ya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu ya da tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti'ne yapılabilecek. Ayrıca, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari para cezaları da 2024 yılı için yüzde 58,46 oranında artırılarak yeniden belirlendi. Buna göre, 6502 sayılı Kanunun 77 nci maddesi uyarınca 1/1/2024 ile 31/12/2024 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları aşağıdaki şekilde belirlendi:

6503 sayılı Kanunun 77nci maddesinin;                                               TL:

Birinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                                 2.172

İkinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                                   2.172

Üçüncü fırkasındaki ceza miktarı:                                                              10.978

Dördüncü fırkasındaki ceza miktarı (a) bendi:                                         17.662.743-12.363

Beşinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                                1.100.122-247.278

Altıncı fırkasındaki ceza miktarı:                                                                  2.172

Yedinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                               1.100.122

Sekizinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                            55.006.905-5.500.667

Dokuzuncu fırkasındaki ceza miktarı:                                                       54.987-1.100.122-109.988

Onuncu fırkasındaki ceza miktarları: 

(a) Bendi:                                                                                                           1.766.274-1.765

(b)  Bendi:

1.    Alt Bent:                                                                                                     1.112.752

2.    Alt Bent:                                                                                                     17.661

3.    Alt Bent:                                                                                                     123.638

4.    Alt Bent:                                                                                                     17.661

(c) Bendi:                                                                                                           17.661

On birinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                           109.988

On ikinci fırkasındaki ceza miktarı:

(a) Bendi:                                                                                                            109.988

(b) Bendi:                                                                                                            2.200.258

(c) Bendi:                                                                                                            54.994- 1.100.129

(d) Bendi:                                                                                                            54.987

(e) Bendi:                                                                                                            550.059

(f)  Bendi:                                                                                                            275.012

(g) Bendi:                                                                                                            54.987

Bakan Şimşek, Son Aşamaya Gelindi Diyerek Müjdeyi Verdi Bakan Şimşek, Son Aşamaya Gelindi Diyerek Müjdeyi Verdi

On üçüncü fırkasındaki ceza miktarı:                                                         54.987- 550.059

On dördüncü fırkasındaki ceza miktarı:                                                     3.532.548– 1.100.122- 54.987

On beşinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                         282.603- 10.597.646

On altıncı fırkasındaki ceza miktarı:                                                           2.172

On sekizinci fırkasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları:               10.978- 408.757

On dokuzuncu fırkasındaki ceza miktarının alt ve üst sınırları:           282.603- 423.905.853

01.04.2022 tarihli ve 31796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7392 sayılı Kanunun 17’nci maddesi ile 6502 sayılı Kanuna eklenen Geçici Madde 3 kapsamında, 6502 sayılı Kanunun söz konusu değişiklikten önceki düzenlemelerine göre idari para cezası uygulanması gereken durumlarda, 6502 sayılı Kanunun bu değişiklik öncesindeki 77 maddesinin;

Üçüncü fırkasındaki ceza miktarı:                                                               10.978

Dördüncü fırkasındaki ceza miktarları:                                                       220.020- 10.978

Beşinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                                1.100.122

Sekizinci fırkasındaki ceza miktarı:                                                             5.500.667

On dokuzuncu fırkasındaki ceza miktarının alt sınırı:                             275.012

Söz konusu Tebliğler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

HABER MERKEZİ

Editör: Salih Demirelli