Demiryolunun yapılmasının en önemli nedeni İngiltere’nin önemli sömürgeleri arasında yer alan Hindistan’a ulaşma arzusudur.

Akdeniz’den Kızıldeniz’e geçerek, oradan da Hindistan’a ulaşmayı hedefleyen İngiltere, 1851 yılında, Mısır Valisi Abbas Paşa’dan İskenderiye ile Kahire arasında bir demiryolu yapma imtiyazını almıştır.

Abbas Paşa’nın Osmanlı hükümetine haber vermeden giriştiği bu teşebbüs, BabIâli’nin tepkisini çekmiş ve kendisine, bu mesele için Padişah’ın iznini almak gerektiği, aksi hâlde demiryolunu yaptırmayacağı hatırlatılmıştır. Osmanlı Devleti’nin gösterdiği bu tepki, İngiltere’nin hoşuna gitmemiştir. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Palmerston, Londra sefiri Kostaki Efendi’ye İngiltere’nin Mısır demiryoluna çok önem verdiğini ve bu yolun mutlaka yapılması gerektiğini, aksi hâlde bu durumdan İngitere’nin çıkarları aleyhinde bulunan Fransa, Rusya ve Avusturya’nın yararlanacağını söyleyerek, İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne olan yardımları ve özellikle Suriye’nin kendileri sayesinde Mehmet Ali Paşa’dan kurtarıldığını hatırlatmıştır.

Bartın Irmağı'nda Su Seviyesi 4 Metre Yükseldi! Bartın Irmağı'nda Su Seviyesi 4 Metre Yükseldi!

Osmanlı devleri ise demiryolu inşasının her bakımdan tetkike muhtaç olduğunu böyle bir işe teşebbüs edilmeden önce devletten, izin alınması gerektiği hususunda ısrar etmiştir. Hükümetin bu kararlı tutumu karşısında, İstanbul’daki İngiliz sefiri Canning, Abbas Paşa’dan Babıâli’den izin almasını istemiştir. Başka çaresi kalmadığını gören Abbas Paşa, izin için İstanbul’a başvurmuş ve inşaat sırasında halkın bedava çalıştırılmaması, demiryolu için yeni vergi konulmaması ve istikraz yapılmaması gibi kayıtlarla, kendisine gerekli müsaade verilmiştir.  

İskenderiye- Kahire Demiryolu Kaç Kilometre?

Osmanlı Devleti’nin, İskenderiye-Kahire Hattı’na izin vermesi üzerine, İngiltere Londra sefiri aracılığı ile memnuniyetini bildirmiştir. Bundan sonra inşaat faaliyetlerine girişilmiş ve 211 km’lik bu hat, 5 yıllık bir çalışma sonunda, 1856 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır.  

İskenderiye-Kahire demiryolu hattı, daha sonra 1858 yılında İngilizler tarafından Kahire’den Süveyş kanalına kadar uzatılarak 353 km’ye ulaşmıştır. İnşa edildiği tarihlerde büyük bir stratejik ve ekonomik önem taşıyan İskenderiye-Kahire Demiryolu Hattı, 1869 yılında Süveyş Kanalı’nın açılarak, Kızıldeniz ve Akdeniz arasında aktarmasız gemi nakliyatının mümkün olması ile eski önemini kaybetmiştir.

NOT: Haberde kullanılan görseller temsilidir.

HABER MERKEZİ