Gün Boyu Zinde Hissettirecek Öneriler Gün Boyu Zinde Hissettirecek Öneriler

Dilimizdeki kimi kelimelerin genellikle yanlış kullanıldığını, yanlış yazıldığını görmekteyiz. Kıraathane kelimesi de sıklıkla kırathane şeklinde yazılmaktadır. Peki, Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazılışı olarak hangisini önermektedir?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne göre kıraathane kelimesinin anlamları:

- Kahvehane.

TDK’nin kıraathane kelimesinin cümle içinde kullanımına verdiği örnek:

"Burasını otel mi zannettin, kıraathane mi?" (Sait Faik Abasıyanık)

- Müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane

Kıraathane kelimesi eğer yukarıdaki anlamlardan birini karşılamak maksadıyla kullanılacaksa doğru yazılışının kıraathane şeklinde olması gerekmektedir. Kırathane şeklinde kullanılması ise doğru değil, yanlış olacaktır.

Not: Türk Dil Kurumu, zaman zaman kelimelerin ve noktalama işaretlerinin yazılışında, kullanımında değişikliğe gidebilmektedir. İçeriğimizi güncel TDK yazım kılavuzunu referans alarak hazırladık.

Kaynak: Necmettin Kurucu