Günümüzde, küresel ısınma dünya genelindeki iklim sistemini ciddi şekilde etkileyen bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişim, insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının artmasıyla yakından ilişkilendiriliyor. 

Tasarruf Nedir, Nasıl Yapılır? Tasarruf Nedir, Nasıl Yapılır?

Küresel Isınma Nedir? 

Küresel ısınma, atmosferde biriken sera gazlarının neden olduğu dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklıkların artması durumunu ifade eder. Bu artışın temel kaynağı, fosil yakıtların yaygın kullanımı, sanayi üretimi, ormansızlaşma ve tarım gibi insan faaliyetleridir. Özellikle, karbondioksit, metan ve azot oksitleri atmosferde birikerek sera etkisini artırır, bu da dünya yüzeyinin ısınmasına yol açar. 

Küresel Isınma Neden Olur? 

Fosil yakıtların tüketimi ve sera gazı emisyonları 

Fosil yakıtların geniş çapta kullanılması, endüstriyel süreçler, enerji üretimi ve tarım gibi sektörlerde faaliyet gösteren insanların sera gazı emisyonlarını artırmasına yol açar. Özellikle, karbondioksit, metan ve azot oksitleri atmosfere salınır ve sera etkisini güçlendirir, bu da küresel ısınmanın ana nedenlerinden biridir. 

Orman tahribatı ve karbon döngüsü 

Ormanlar, karbon döngüsünün önemli bir parçasıdır ve atmosferdeki karbondioksit seviyelerini düzenler. Ancak, ormansızlaşma ve ağaç kesimi gibi insan faaliyetleri, bu dengeyi bozar ve atmosferdeki CO2 seviyelerini artırır. Bu da küresel ısınmayı hızlandırır ve ekosistemlerin dengesini bozar. 

Endüstriyel süreçler ve iklim değişikliği 

Sanayileşme ve endüstriyel faaliyetler, sera gazı emisyonlarını artırarak küresel ısınmayı hızlandırır. Fabrikalardan salınan atıklar, sera gazı emisyonları ve enerji üretimi gibi süreçler, iklim değişikliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bu da özellikle şehirlerde hava kirliliği gibi sorunları beraberinde getirir.

Muhabir: Ebrar Çelik