SİBEL BAY

Minik parçacık, 240 exa-elektron volttan veya 2,4 x 1020 elektron volttan fazla enerji taşıyordu.  Utah Üniversitesi'nden fizikçi John Matthews , "Parçacıklar o kadar yüksek enerjiye sahip ki, galaktik ve galaktik dışı manyetik alanlardan etkilenmemeleri gerekiyor. Gökyüzünde nereden geldiklerini gösterebilmelisiniz" dedi.

Kozmik ışınlar biraz kozmik bir bilmecedir. Bir asırdan fazla bir süredir onları tespit edebiliyoruz ancak Evrende yayılmalarının tüm farklı yolları hakkında hala net bir bilgiye sahip değiliz.

Aslında ışık gibi radyasyon değillerdir. Bunlar çoğunlukla atom çekirdeği olan parçacıklardır fakat aynı zamanda protonlar ve elektronlar gibi nükleer altı parçacıklardır. Evren'de ışık hızına yakın bir hızla, sahip olmaları gerekenden daha fazla güçle akış göstermektedirler.

Enerjik Koşullarda Üretiliyorlar

Bilim adamları bunların süpernovalar ve yıldız çarpışmaları gibi enerjik koşullarda üretildiklerini düşünmektedir. Güneş de dahil olmak üzere yıldızlar gibi daha az enerjiye sahip kaynaklar, daha düşük enerjili kozmik ışınlar üretir, ancak daha güçlü olanların tespit edilmesinin biraz daha zor olduğu kanıtlanmıştır.

ABD'nin Aya İniş Yapan Aracı Devrildi, Şimdi Ne Olacak? ABD'nin Aya İniş Yapan Aracı Devrildi, Şimdi Ne Olacak?

Kozmik Işınları Tespit Ermek için Yöntemler

Kozmik ışın atmosfere çarptığında içindeki diğer parçacıklarla çarpışır ve Dünya'ya düşen bir parçacık yağmuru oluşturur. Bu parçacıkları tespit edebilen ve onları üreten kozmik ışın çarpışmasına bağlayabilen gözlemevlerimiz vardır.

Bununla birlikte, enerjik kozmik ışınların ürettiği sağanak yağmurlar nispeten geniş bir alana yağmaktadır. Bu, eğer parçacık olayını herhangi bir doğrulukla yeniden yapılandırmak istiyorsak, oldukça büyük bir zemin parçasını kat etmemiz gerektiği anlamına gelmektedir.

27 Mayıs 2021'de dizi bir sinyal alındı. Hesaplamalar ve analizler yaptıktan, kontrol edip yeniden kontrol edildikten sonra Telescope Array işbirliği, söz konusu parçacığın enerji ölçeğinde bir parçacık buldukları sonucuna vardı.

Araştırmayı yürüten Osaka Metropolitan Üniversitesi'nden Fizikçi Toshihiro Fujii, "Bu ultra yüksek enerjili kozmik ışını ilk keşfettiğimde, son üç yılda benzeri görülmemiş bir enerji seviyesi gösterdiği için bir hata olması gerektiğini düşündüm" demiştir.

Parçacığı ortaya çıkaran teknikten farklı bir teknik kullanılarak ve gökyüzünün farklı bir yerinde gerçekleştirilen keşif, nadir de olsa bu gözlemlerin gerçek astrofiziksel olayları temsil ettiğini öne sürüyor.

Amaterasu Parçacığı

Araştırma ekibi yeni parçacığa, güçlü Şinto Güneş tanrıçasından esinlenerek “Amaterasu” adını verdi. Araştırmacılar her ikisinin de muhtemelen proton olduğunu söylüyor.

Ultra yüksek enerjili kozmik ışınların doğrulanması, artık elimizde biraz zor durumda olduğumuz anlamına geliyor. Ultra yüksek enerjili parçacıkların belirgin bir kesintisi vardır ve bu enerji Greisen -Zatsepin-Kuzmin sınırı olarak bilinmekle birlikte 5 x 1019 elektron volt içermektedir.

Kozmik ışınlar uzayda ilerledikçe enerji kaybettiğinden, bunun bir parçacığın yaklaşık 160 milyon ışık yılı kadar uzun mesafelerde koruyabileceği maksimum enerji olduğu düşünülmektedir.

Matthews , "İnsanların süpernova gibi enerjik olduğunu düşündüğü şeyler bunun için yeterince enerjik değildir. Parçacığı hızlanırken sınırlamak için çok büyük miktarda enerjiye, gerçekten yüksek manyetik alanlara ihtiyacınız var." şeklinde bir yorum yapmıştır.

Amaterasu'nun uzayda kat ettiği çizgiyi takip etmek, kozmik bir boşluğa, yani galaksilerin kümelenme eğiliminde olduğu, içinde nispeten az yer bulunan filamentler arasındaki uzay bölgesine geri dönmektedir. Bu bazı şeylerin gözden kaçırıldığına işarettir.

Utah Üniversitesi'nden Fizikçi John Belz, Uzay-zamanın yapısındaki kusurlar, kozmik sicimlerin çarpışması olabileceğini belirterek, bu durum gerçek bir gizemden ibaret olduğuna değinmiştir.

Editör: Salih Demirelli