Nominal değer, tahvil veya hisse senedi gibi menkul kıymetlerde belirtilen fiyattır. Tahvil sahibi, vade sonunda nominal değeri alır; bu, tahvilin itfa fiyatıdır. İmtiyazlı hisse senetleri için de aynı prensip geçerlidir. 

Nominal Değer Nedir? 

Nominal değer, bir menkul kıymetin üzerinde yazılı olan değerdir ve bu değer sabit olup piyasa dalgalanmalarından etkilenmez. Tahvil ve hisse senetlerinde nominal değer, menkul kıymetin ihraç edildiği değeri ifade eder. Ekonomide nominal değerler, enflasyon veya diğer ekonomik faktörler dikkate alınmadan belirlenen fiyatları temsil eder. Gerçek değer ise bu faktörlere göre ayarlamalar yapılarak hesaplanır. 

Diversifikasyon Nedir? Diversifikasyon Nedir?

Hisse senetlerinde nominal değer, şirketin tüzüğünde belirtilen ve genellikle piyasa değerinden farklı olan bir payın değeridir. Hisselerin gerçek fiyatı genellikle nominal değerden farklıdır. Şirketler, hisselerini yetkilendirirken nominal değer atamayı veya atamamayı tercih edebilir. 

Hisse Senedinin Nominal Değeri Nasıl Hesaplanır?  

Nominal değer, piyasa fiyatından farklıdır. Örneğin, bir tahvilin nominal değeri 1.000 TL olabilir ancak bu tahvili piyasada alırken ödeyeceğiniz tutar arz ve talebe göre değişiklik gösterebilir. Nominal değer, genellikle enflasyon gibi ekonomik faktörlerle dalgalanan "gerçek değer" ile karşılaştırılır. 

Nominal değeri hesaplamak için şu adımları izleyin: 

1. Gerçek Değeri Bulun: Hisse senedinin enflasyon gibi faktörlere göre ayarlanmış fiyatını, yani gerçek değerini belirleyin. Örneğin, hisse senedinin gerçek değeri 1.000 TL olsun. 

2. Fiyat Endeksini Belirleyin: Fiyat endeksi, zaman içindeki göreli fiyat değişikliklerini gösterir. Örneğin, bu endeksin 300 olduğunu varsayalım. 

3. Fiyat Endeksini 100'e Bölün: Fiyat endeksini 100'e bölerek bir faktör bulun. Bu örnekte, 300'ü 100'e böldüğünüzde 3 elde edersiniz. 

4. Nominal Değeri Hesaplayın: Hisse senedinin gerçek değerini faktöre bölün. Örneğin, 1.000 TL'lik hisse senedini 3'e böldüğünüzde nominal değeri 333.33 TL olarak bulunur. 

Nominal değer, yatırımcılara ve finansal analizcilere menkul kıymetlerin piyasa değerleri hakkında önemli bilgiler sunar. Bu değer, ekonomik analizlerde ve yatırım stratejilerinde kritik bir rol oynar. 

Muhabir: Betül Demir