Sağlık-Sen, "Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması" konulu toplantı düzenlendi. Türk Tabipler Birliği Kanunu’nun değişmesi gerektiği belirtilen toplantıda, kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek ve tüm hekimlerin temsilini artıracak değişikliklerin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Sağlık-Sen Hekim Komisyonu ve Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) Hekim Koordinatörlüğü tarafından ‘Tabip Odalarının Etkinliğinin ve Tüm Hekimleri Temsilinin Artırılması’ konulu toplantı yapıldı. Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Hekim Komisyonu Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken, SASAM Hekim Koordinatörü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli ile Türk Tabipler Birliği (TTB) konusunda çeşitli çalışmalar yapmış doktorlar ve hukukçuların katıldığı toplantıda, TTB’nin yapısı, mevzuat, TTB seçimleri ve seçim mevzuatı gibi konular konuşuldu.

Bugüne kadar TTB’nin kuruluş amacına uygun hareket etmediği söylenen toplantıda, terör yanlısı söylemlerin hekimleri TTB’den uzaklaştırdığı vurgulandı. Meslek odalarının siyasi güç ile toplum arasında bir denge unsuru olduğu aktarılan toplantıda, TTB Kanunu’nun değişmesi gerektiği belirtildi.

Çoğulcu ve Katılımcı Olmalı

Tabip odalarının yapısının çoğulcu ve katılımcı olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiği dile getirilen toplantıda, “Nispi temsil ile azınlığın, tüm hekimleri temsil etmesinin önüne geçilmelidir. En fazla oyu alan tüm kurulları oluşturuyor, nispi temsil hakkı verilmiyor. Çok sesli bir yönetim oluşmuyor ve kontrol mekanizması da bulunmuyor” denilerek, mevcut tabip odaları eleştirildi.

Sorunlar ve Çözüm Önerileri Belirlendi

Kamuda çalışan hekimlerin tabip odalarına üye olmalarını teşvik edecek değişiklikler yapılmasının önemli olduğunun üzerinde durulan toplantıda, şu sorunlar ve çözüm önerileri üstünde duruldu:

Kulaklık Takmak Kulak Sağlığına Zararlı mı? Kulaklık Takmak Kulak Sağlığına Zararlı mı?

“- Tabip odalarına üye olmaktan uzaklaştıran; TTB’nin siyasi olması ve bu yüzden etiketlenme korkusu, meslek odasını faydasız bulma veya meslek odasına ihtiyaç duymama, davet ve bilgilendirmenin olmaması, meslek odalarının tanınmaması gibi sebeplere çözümler aranmalıdır.

- Hekimlerin üye olmasını teşvik etmek için üyelik aidatları yeniden düzenlenmeli ve azaltılmalıdır.

- Bugün birçok hekimin TTB hakkında yeterince bilgisi bulunmamaktadır. Aynı zamanda vatandaşlarımız TTB’nin devletin bütünlüğü ve toplumun değerleriyle uyuşmayan açıklamalarını tüm doktorların görüşü gibi algılamaktadır.

- TTB seçimlerinde en iyi durumda bile yüzde 15’inin oy kullandığı bir süreç söz konusu. Oy kullanan hekim sayısını artırmak odanın da gücünü artırmak anlamına gelmektedir. Sandık sayısı artırılmalı ve hekimlerin kolayca ulaşabileceği birden fazla merkezde oy kullanılmalıdır.

- TTB Kanunu’nda belirtilen Sağlık Bakanlığı’nın TTB üzerindeki idari ve mali yönden denetim ve gözetim yetkisi uygulamaya geçirilmelidir.

- Tüm hekimlerin TTB’ye doğal üye olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.”

Kaynak: DHA