Ekonomik canlılığın finansal ve parasal boyutlarına yön veren sermaye piyasaları, menkul değerlerin alınıp satıldığı platformlar olarak tanımlanır. Bu platformlarda hisse senetleri ve tahviller gibi uzun vadeli menkul değerler işlem görür. Sermaye piyasaları, ekonominin canlanması ve üretimin artması gibi hedeflere ulaşmak için para piyasalarında hareketlilik sağlar. 

Sermaye piyasaları, küçük miktarlardaki birikimlerin bir araya gelerek ekonomiye katkı sağlamasına olanak tanır. Bu birikimler, para piyasalarını hareketlendirerek ekonominin güçlenmesine yardımcı olur. Döviz ve altın gibi diğer finansal piyasalar gibi, sermaye piyasaları da ekonomik sürecin belirleyicilerindendir. 

Sermaye Piyasası Nedir? 

Sermaye piyasaları, menkul değerlerin uzun vadeli olarak alınıp satıldığı platformlardır. Küçük birikimlerin ekonomiye tek başına katkı sağlayamayacağı durumda, sermaye piyasaları bir araya getirilerek geniş kapsamlı ekonomik olanaklar sunar. 

Sermaye piyasalarının işleyişini ve gelişimini sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu tarafından kurallar belirlenmiştir. Bu kanun, sermaye piyasalarında etkinlik, istikrar, güvenlik, rekabetçilik ve adil bir ortam sağlanmasını hedefler. Ayrıca, yatırımcı haklarının korunması ve piyasada düzenin sağlanması amacıyla çeşitli düzenlemeler içerir. 

Sermaye Piyasası Araçları Nelerdir? 

Sermaye piyasaları dâhilinde alım satımı yapılan bazı araçlar vardır. Bazı sermaye piyasası araçları şu şekilde sıralanabilir: 

- Kira sertifikaları 

- Paylar ve pay benzeri menkul değerler 

- Gayrimenkul sertifikaları 

- Türev araçlar 

- Yatırım fonu katılma payları 

- Yatırım kuruluşu sertifikaları ve varantlar 

- Borçlanma araçları (Tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, finansman bonoları, değiştirilebilir tahvil, kıymetli madenlerin bonoları) 

Sermaye piyasası, SPK'nın (Sermaye Piyasası Kurulu) belirlediği faaliyetler dahilinde çeşitli hizmetler sunar. Bu hizmetler arasında: 

- Halka arz aracılığı 

- Bireysel portföy yöneticiliği 

- Alım satım aracılığı 

- Alım satım sistemlerinin ve pazar alanlarının işletilmesi 

- Sınırlı ve genel saklama hizmetleri 

Imposter Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir? Imposter Sendromu Nedir? Belirtileri Nelerdir?

- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen diğer hizmetler ve etkinlikler bulunmaktadır. 

Muhabir: Ebrar Çelik