Son raporlara göre, iklim değişiklikleri kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımızda duruyor ve acil eylem çağrıları yapılıyor.

Türkiye, iklim değişikliğinin etkilerinden nasibini alıyor. Özellikle Akdeniz Bölgesi, Avrupa'nın güneyinde karşılaşılan etkilerle birlikte, sıcak hava dalgaları, orman yangınları, kuraklık ve biyolojik çeşitlilik kaybı gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir.

Buna ek olarak, Marmara Bölgesi'nde de deniz seviyesindeki yükselme, kıyı bölgelerinde yaşayanları etkileyebilir. WWF-Türkiye'nin Türkiye'nin Yarınları Projesi'ne göre, Türkiye'de sıcaklık artışının kışın 4°C, yazın ise 6°C civarına ulaşması bekleniyor. Kış yağışlarında genel bir azalma gözlemlenirken, Kuzey Anadolu'nun doğu yarısında ise yağışlarda artış bekleniyor.

İklim değişikliğiyle baş etmek, küresel bir sorumluluk gerektiriyor. Bilinçli kullanım alışkanlıkları, temiz enerji kaynaklarına yönelim, ve sürdürülebilir tarım gibi önlemler, bu zorlu süreçte atılacak adımlar arasında yer alıyor. 

Türkiye’de İklim

Ülkemizde 4 farklı iklimin yaşanması, iklim değişikliğinden bölgelerin farklı şekilde etkilenmesine sebep olmaktadır. Bakıldığında Akdeniz bölgesinde Avrupa’nın güneyinde karşılaşılan etkiler ile paralel etkiler gözlemlenirken, kuzey ve iç kesimlerde bu etkiler farklılaşmaktadır. Akdeniz Bölgesi, küresel iklim değişikliğine karşı yerkürenin en hassas bölgelerinden birisidir. Akdeniz Havzası’nda gerçekleşecek 2°C’lik bir sıcaklık artışı, beklenmeyen hava olayları, sıcak hava dalgaları, orman yangınlarının sayısında ve etkisinde artış, kuraklık ve bunlar dolayısıyla biyolojik çeşitlilik kaybı, turizm gelirlerinde azalma, tarımsal verim kaybı ve en önemlisi kuraklık olarak etkilerini hissettirecektir.

İlk 23 Nisan Kutlamaları, TBMM Arşivinde Muhafaza Ediliyor İlk 23 Nisan Kutlamaları, TBMM Arşivinde Muhafaza Ediliyor

WWF-Türkiye ’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin Yarınları Projesi Sonuç Raporu’na göre iklim değişikliğinin başlıca etkileri şöyle olacak:

Sıcaklık artışı 2030’lu yılların sonuna kadar sınırlı kalacak, bu dönemden sonra hızlı bir artış gözlenecek, mevsimsel ve bölgesel farklılıklar göstermekle beraber sıcaklık artışının kış mevsiminde 4°C, yazın ise 6°C civarına ulaşması bekleniyor (1960-1990 döneminde göre), yağışlarında Türkiye’nin genelinde azalma görülürken bir tek Kuzey Anadolu’nun doğu yarısında yağışlarda artış görülecek.

Kaynak: Necmettin Kurucu