Türkiye'nin önemli doğal liman kentlerinden Sinop'un kıyılarında 2 yıl süren çalışmayla üç farklı türden yaklaşık bin 500 yunusun yaşam sürdüğü belirlendi.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlanma ve İşleme Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Uğur Özsandıkçı, Karadeniz'deki yunus popülasyonunun hem uluslararası hem de yerel ölçekte yapılan bilimsel çalışmalarla yakından takip edildiğini söyledi.

Türkiye'nin dahil olduğu, 24 taraf ülkenin katılımıyla imzalanan "Karadeniz, Akdeniz ve Mücavir Atlantik Bölgesinde Yaşayan Deniz Memeli Türlerinin Korunmasına Dair Anlaşma" çerçevesinde Karadeniz'deki yunus popülasyonun belirlenebilmesi için 2019 yılında başlatılan sayım çalışmalarının ön raporunun bir süre önce yayımlandığını belirten Özsandıkçı, söz konusu rapora göre Karadeniz'de 250 bin civarında yunusun yaşadığının tespit edildiğini anlattı.

250 bin Yunus Karadeniz’de Yaşıyor

Bir türün korunması ve gelecek nesillere aktarılması için önce stoklarının bilimsel olarak ortaya konulmasının önemine işaret eden Özsandıkçı, "Karadeniz'de bildiğiniz gibi üç yunus türü yaşıyor. Bunlar afalina, tırtak ve mutur. Bu üç tür de Karadeniz'de alt tür seviyesinde. Yani diğer denizlerdeki popülasyonlarıyla morfolojik ve genetik olarak farklılaşmış türler. 'Karadeniz'de ne kadar yunus var?' sorusunun cevabını, yapılan son çalışmalar her ne kadar henüz resmi olarak yayımlanmasa da ön raporlardan biliyoruz. Birtakım kesimlerin söylediği gibi milyonlarca yunus yok. Aşağı yukarı üç bireyin toplamı 250 bin yunus Karadeniz'de yaşamakta" diye konuştu.

2 Yıl Takip ve Görüntüleme Yapıldı

Bir doğal liman kenti olan Sinop'un kıyılarındaki yunus türlerinin dağılımı ve sayılarının tespiti için üniversite olarak iki yıl süren takip ve görüntüleme yaptıklarını anlatan Özsandıkçı, Karadeniz'deki yunusların yüzde 2'sinin mevsimsel olarak Sinop kıyılarında yaşadığını belirlediklerini dile getirdi.

Patates Hangi Mevsimde Tüketilir? Patates Hangi Mevsimde Tüketilir?

Özsandıkçı, çalışmanın bilim camiasında resmi veri olarak kabul gördüğünü vurgulayarak şöyle devam etti: "Sinop Üniversitesi olarak Sinop Yarımadası civarında Gerze ile Ayancık arasında ne kadar yunus var, bunun cevabını aramaya çalıştık. 2019-2020 yıllarında mevsimsel olarak yaptığımız çalışmalar şunu gösterdi ki ‘Mutur’ türünden yaklaşık 1000 birey, ‘Tırtak’ türünden yaklaşık 300, ‘Afalina’ türünden ise yaklaşık 200 bireyimiz var Sinop civarında. Karadeniz’in yaklaşık binde ikisini temsil etmesine rağmen popülasyonun yüzde 1,5-2'si mevsimsel olarak Sinop'ta yaşıyor diyebiliriz. Bu anlamda Sinop önemli. Zaten 2021 yılında da Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) önemli deniz memelisi habitatı olarak tanımlamıştı."

Ölü Yunus Sayısı Takip Ediliyor

Bölgede kıyıya vuran ölü yunusları 2016'dan itibaren izlemeye ve takibe devam ettiklerine dikkat çeken Özsandıkçı, "Bu türler hakkında bilgi edinmemiz, korunmasını sağlayabilmemiz için izleme çalışmalarını sürekli devam ettirmemiz gerekiyor. Ben 2016 yılından beri Sinop kıyılarında ölü yunusları takip ediyorum. Bugüne kadar baktığımızda 2021 yılında ufak bir pik vardı. Onun dışında anormal denebilecek rakamlar yok” ifadesini kullandı.

Özsandıkçı, bölgede yunus ölümlerinin genellikle ilkbaharda görüldüğünü, bunların da tesadüfen balık ağlarına takılma sonucu meydana geldiğini kaydetti.

Kaynak: AA