HASAN GÖKHAN GÖKTÜRK

Dilimizdeki kimi kelimelerin genellikle yanlış kullanıldığını, yanlış yazıldığını görmekteyiz. Tembih kelimesi de sıklıkla tenbih şeklinde yazılmaktadır. Peki, Türk Dil Kurumu (TDK), kelimenin doğru yazılışı olarak hangisini önermektedir?

Uyurken Ellerinizi Nereye Koyuyorsunuz? Uyurken Ellerinizi Nereye Koyuyorsunuz?

Türk Dil Kurumu güncel sözlüğüne göre tembih kelimesinin anlamları:

-  Bir şeyin belli biçimde ve yolda yapılmasını söyleme, bunu üsteleyerek hatırlatma.

TDK’nin tembih kelimesinin cümle içinde kullanımına verdiği örnek:

"Bu zılgıtın içinde bir daha böyle yergiler yazmaması tembihi de vardır." (Salâh Birsel)

- Uyarım.

Tembih kelimesi eğer yukarıdaki anlamlardan birini karşılamak maksadıyla kullanılacaksa doğru yazılışının tembih şeklinde olması gerekmektedir. Tenbih şeklinde kullanılması ise doğru değil, yanlış olacaktır.

Not: Türk Dil Kurumu, zaman zaman kelimelerin ve noktalama işaretlerinin yazılışında, kullanımında değişikliğe gidebilmektedir. İçeriğimizi güncel TDK yazım kılavuzunu referans alarak hazırladık.

Editör: Salih Demirelli