ABD, Filistin'in BM Tam Üyeliği Talebini Veto Etti ABD, Filistin'in BM Tam Üyeliği Talebini Veto Etti

Yaz aylarında sıcaklıkların artması, yağış miktarındaki azalmaya yol açarak su döngüsünde değişikliklere neden olmaktadır.

Su Kaynaklarındaki Tehlikeler ve Doğal Afetlerin Artışı

Sıcaklık artışının bir sonucu olarak kar yağışlarının azalması, özellikle yüksek rakımlardaki bölgelerde su regülasyonunu sağlayan kar yükünün azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, özellikle kentsel ve tarımsal su ihtiyaçlarının karşılandığı dönemlerde su sıkıntısına yol açmaktadır.

Meteorolojik kaynaklı doğal afetlerin sayısındaki artış, su kaynaklarını doğrudan etkilemektedir. Yaz sıcaklıklarındaki artış, kış yağışlarının azalması, toprak bozulması, erozyon, taşkın ve su baskınları gibi etkiler, su kaynaklarının varlığını tehdit etmektedir.

Yanlış Kentleşme ve Beklenen Kayıplar

Özellikle Gediz ve Büyük Menderes Havzaları gibi bölgelerde, yüzey sularının yüzde 50'sinin bu yüzyılın sonunda kaybolması beklenmektedir. Bu durum, tarım, yerleşimler ve sanayide su sıkıntısının artmasına ve bu bölgelerde kritik su kaynaklarının kaybına neden olacaktır.

Yanlış Kentleşmenin Etkisi ve Savunmasızlık

Yanlış kentleşme, şehirleri doğal afetlere karşı daha savunmasız hale getirebilir. Plansız büyüme ve altyapı eksiklikleri nedeniyle, özellikle deprem gibi afetlere karşı düşük kaliteli binalar ve eksik altyapı, olumsuz etkileri artırabilir.

Sosyal Eşitsizlik ve Toplumsal Sorunlar

Yanlış kentleşme, sosyal eşitsizliği artırabilir ve toplumsal sorunları derinleştirebilir. Nüfus artışıyla birlikte ortaya çıkan yanlış kentleşme, temel hizmetlerde yetersizliklere ve toplumsal eşitsizliklere neden olabilir.

Çevresel Zarar ve Ekosistem Tahribatı

Plansız kentleşme, yeşil alanların yok olmasına, su kaynaklarının kirlenmesine ve doğal ekosistemlerin tahrip olmasına yol açabilir. Bu da doğal afetlerin etkilerini daha da kötüleştirebilir.

Bu olumsuz etkiler, Türkiye'de iklim değişikliğinin su kaynakları ve kentsel yapı üzerinde yarattığı giderek artan tehditlere işaret etmektedir.

Kaynak: Sibel Bay