Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Genel Kurul'a sunulacak temettü teklifini kamuoyuyla paylaştı. 

Şirketin önerisine göre, her bir pay için brüt 0,7259260 TL, net 0,6533334 TL temettü ödemesi yapılması teklif ediliyor. Nakit temettü hak kullanım tarihi 25 Temmuz 2024 olarak belirlenirken, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2024 olarak planlanıyor. 

Borsa İstanbul’da Rekorlar Günü Borsa İstanbul’da Rekorlar Günü

Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun yaptığı açıklamaya göre, şirket 2023 mali yılında SPK ve KGK standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre net 4.724.452.000 TL dönem karı elde etti. Bu karın VUK düzenlemelerine göre hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı ise 3.074.376.774 TL olarak belirlendi. 

Yönetim Kurulu, kararını alırken Şirket Esas Sözleşmesi ve Kâr Dağıtım Politikası hükümlerini göz önünde bulundurarak, SPK mevzuatına uygun olarak hesaplanan bağışlar eklenmiş net dönem kârından yüzde 25 oranında 1.161.481.610 TL tutarında kâr payı ayrılmasını önerdi. Bu öneriye göre, hisse başına brüt 0,7259 TL, net 0,6533 TL olan temettü ödemeleri 25 Temmuz 2024 tarihinde nakden yapılacak. 

Kaynak: Haber Merkezi